۱۰ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از چیزهایی که مانع کمال انسان می شود گناهان اخلاقی است. اخلاق رذیله وصفات زشت، نفس را آلوده و پلید می سازد و از پیمودن صراط مستقیم انسانیت و رسیدن به مقام قرب و لقا الله باز می دارند. صفات زشت اگر در نفس ریشه کن گردد، جزو ملکات می شود، باطن ذات را دگرگون می سازد و حتی در بودن انسان تاثیردارد. گناهان اخلاقی را نباید به بهانه اخلاقی بودن، بی اهمیت و کوچک بشماریم و از توبه و تصفیه نفس از آنها غافل بمانیم، بلکه پاک ساختن نفس از آنها یک امر ضروری و حیاتی محسوب می شود.


اخلاق رذیله مانند ریا، نفاق، غضب، تکبر، خودبینی، تندخویی، ظلم، مکر و فریب، بهتان، عیبجویی، سخن چینی، خلف وعده، دروغ، حب دنیا، حرص، بخل، کفران نعمت و ناسپاسی، تبذیر و اسراف، حسد و بدزبانی و دشنام دادن، مانع خیر دیگران شدن و دیگر صفات زشت. صدها آیه و روایت در مذمت این صفات و راه پیشگیری و علاج و آثار و علایم و کیفرهای دنیوی و اخروی آنها وارد شده و چند نمونه که سوره معارج آمده، بیان می شود.درآنجا به سه نمونه از رذایل اخلاقی در وجود انسانها اشاره شده؛ حرص، جزع، بخل.


سوره معارج، آیات ۱۹ تا ۲۲ خداوند می فرماید: انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است و هنگامی که بدی به او رسد بی تابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود، مگرنمازگزاران.


جزوع بودن، بی قرار بودن، مانع خیر بودن، خیر و برکات را برای خود خواستن، خیر را توسعه ندادن، شرح صدر نداشتن، جزع را تحمل نکردن و خیر را برای دیگران طلب نکرن؛ اینها جزو رذایل اخلاقی است که هر بخشی برای خود آثار سو آن بخش را دارد، بخش مربوط به تورم و احتکار و گرانی، کم فروشی و بخشی هم در مسائل سیاسی است که اگریک حادثه تلخی آمد به گروههای دیگر وابسته می شود،جزع می کند. بی صبری نشان می دهد. چنانچه همه اینها تحلیل گردد، تمامی رذایل اخلاقی و اجتماعی مانند آن، از آن استنباط می شود.


فطرت انسان حق خواه و حق طلب است، اما طبع انسان در برابر شداید جزع می کند و اگر خیری به او رسید سعی می کند انحصار طلب باشد و بخل بورزد و به دیگران ندهد. این رذایل طبع انسان است و نه فطرت انسان. فطرت انسان برتوحید است، طبیعت انسان بر پلیدی و رجس و آلودگی است. آنچه را فطرت است انبیا احیا می کنند، آنچه طبیعت است آلودگی است.خلاصه اگر رنج وشری به ما رسد جزع و بی تابی می کنیم و صبر را از دست می دهیم و اگر خیری به ما برسد بعضی سعی می کنیم که به دیگران نرسانیم و مناع خیر باشد. اما نمازگزاران طبیعت را کوبیدند و فطرت را احیا کردندخاصیت نماز احیای فطرت است. نمازگزار کسی است که طبیعت سرکش را رام کند.


نمازگزار در شداید جزع نمی کند و چنانچه خیری به او رسید، منع نمی کند و به دیگران می ساند. این رذایل اخلاقی که در جنبه طبیعی هر انسانی مشهود است، تنها عامل تنزیه نماز است. اگر از میان همه امتیازات مومنینی که در آیات بعد ذکر می شود،نماز را اختصاص به ذکر داد،برای این بود که شرافت نماز را رسانیده و بفهماند که نماز بهترین اعمال است.


در نتیجه اگر از گناهان دوری نجوییم، مانع قبولی نماز می شویم و در این صورت اگر نماز قبول نشد،اعمال دیگر هم پذیرفته نمی شود. در این مورد امام باقر(ع)فرمود:نخستین چیزی که از بنده حسابرسی می شود نمازاست،پس اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگری نیز پذیرفته می شود،چنانچه نمازش رد شود بقیه اعمال او هم قبول نخواهد شد.

مطالب مرتبط :
  1. چرا نماز برای ما سنگین می شود/ چگونه نماز برای ما شیرین می شود
  2. مشارکت در انتخابات مانع طمع بیگانگان به کشور می شود
  3. صبر در خانه، مانع سقوط خانواده
  4. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم: بسیاری از پروژه ها و پایان نامه های اخلاقی و تربیتی ظرفیت کاربردی شدن دارند

پارک علم و فناوری قم

zohur