۳۰ فروردین ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در ابتدای این جلسه، اعضا با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۳ به عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» بر جریان یافتن این موضوع در الگوی سبک زندگی اسلامی و ایرانی تاکید کردند.


در ادامه جلسه گزارش طرح تحقیقاتی «سبک زندگی اسلامی ایرانی و ارتباط آن با حقوق الهی و حقوق و تکالیف بشر» ارائه شد.


در این طرح تحقیقاتی با ارائه یک تعریف از حقوق و تکالیف بشر و ارتباط این مفهوم با حقوق الهی، تفاوت‌های این رویکرد با رویکرد انسان‌مدارانه به حقوق بشر و تاثیر این تفاوت‌ها بر سبک زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.


در ادامه این طرح تحقیقاتی با توجه به نظریات فیلسوفان و اقتصاد دانان کلاسیک غرب، تفکیک بین نیاز و خواسته انسان در حوزه اقتصاد و ارتباط این دو مفهوم با مفاهیم اخلاقی مانند فضیلت، عقلانیت، امیال و… مورد اشاره قرار گرفته است.


همچنین در طرح تحقیقاتی مذکور با اشاره به بحران‌هایی که در قرن بیستم دامنگیر جوامع غربی شد، به طرح موضوع سبک زندگی به عنوان یک را‌ه‌ حل برای مقابله با این بحران‌ها، اشاره شده است.


در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: تفاوت ارزش‌ها، سیستم‌ها و رویکردها در الگوی سبک زندگی، تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی، ساماندهی مدیریت فرهنگی بر مبنای الگوهای آینده نگرانه در راستای تحقق سبک زنگی اسلامی ایرانی، پذیرش تکثر و چندگانگی فرهنگی در موضوع سبک زندگی در چارچوب کلان نظریه اجتماعی اسلام.

 

مطالب مرتبط :
  1. ارتباط حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی بررسی شد
  2. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  3. سیستم حقوق رومی و حقوق اسلامی بررسی شد
  4. سبک زندگی اسلامی بر اساس موازین حقوقی بررسی شد/حقوق اسلامی در خاورمیانه
  5. بررسی حقوق اسلامی در ایران معاصر در کتاب «حقوق اسلامی، معرفت شناسی و تجدد»

پارک علم و فناوری قم

zohur