۵ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر “محمد صادق کوشکی” در مورد اینکه سلوک و رفتار سیاستمداران چه تأثیری در سبک زندگی مردم دارد به خبرنگار مهر گفت: هر چقدر سیاستمداران کار آمدتر باشند و نفوذ بیشتری در افکار عمومی مردم و جامعه داشته باشند به همان میزان، رفتار و کردار و شیوه و سبک زندگی آنها در جامعه و بر روی مردم تأثیر بیشتری می گذارد.


وی افزود: در واقع جامعه به دنبال این است که چنین شیوه زندگی و سبک زندگی را از سیاست مداران کارآمد و محبوب خود فرا گیرد.


عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد اینکه آیا می توان گفت رفتار شایسته حکمرانان سبک زندگی مردم را مطلوب می کند هم اظهار داشت: کسانی که در گروه حاکمه هستند و مورد توجه مردم هم هستند مردم و جامعه به آنها نگاه می کنند. اگر اینها یک راهبرد مشخصی در زندگی داشته باشند و شیوه و سبک زندگی استاندارد و مطلوبی را دنبال کنند بدون تردید در جامعه این شیوه زندگی و سبک زندگی گسترش می یابد.


این نویسنده و محقق حوزه علوم سیاسی درباره اینکه امام علی(ع) می فرمایند مردم به امراء و حاکمان خود شبیه تر هستند تا به پدران و مادران خود، بر این اساس چگونگی رفتار کنشگران در ساختارهای قدرت یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رفتارهای فردی افراد است این اهمیت چه الزاماتی را در مسئولان باید رقم بزند هم یادآور شد: همانطوری که به این حدیث اشاره کردید و فرمایشی از حضرت امیر را بیان کردید مدیران و حاکمان فقط در عرصه های مثبت الگو و نمونه جامعه نیستند. بلکه با توجه به جایگاهی که دارند رفتارهای منفی آنها نیز به جامعه و مردم سرایت می کند و در جامعه تأثیر می گذارد.


کوشکی تصریح کرد: اما اگر بخواهیم یک شیوه مطلوب و شیوه صحیح زندگی را در جامعه گسترش دهیم یکی از مهمترین شیوه های گسترش سبک مطلوبی از زندگی این است که گروه حاکمه به این سبک مطلوب زندگی باور داشته باشند و خودشان با ایمان این سبک زندگی را در رفتار شخصی و رفتار اجتماعی و در تمام عرصه های زندگی خودشان پیاده کنند.

مطالب مرتبط :
  1. لزوم نگاه واقع گرایانه به مشکلات زندگی/ بیاموزیم که زندگی همیشه مطلوب نیست
  2. دیدگاه‌های نظری باید در عمل مفید باشند/ حکایت ساده لوحی که پوست هندوانه را برسرچوبی می گرداند
  3. جامعه زمینه‌ساز ظهور باید نشانه‌هایی از جامعه مهدوی داشته باشد
  4. اگر مفاهیم قرآن تبدیل به فرهنگ نشود نمی توانیم جامعه قرآنی داشته باشیم
  5. رئیس جمهور آینده باید به فرهنگ و فرهنگیان با دیده احترام بنگرد/ ایران ریشه دارترین تعامل فرهنگی بین ملل و اقوام را داشته است

پارک علم و فناوری قم

zohur