۳ مرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


خدایا در این روز فضیلت شبهای قدر را نصیب من گردان و تمام امور و کارهایم را از سختی به سوی آسانی و آسایش روان گردان و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود ساز ای رئوف و مهربان در حق صالحان.


خداوند متعال در قرآن می فرماید: لیله القدر خیر من الف شهر یعنی شب قدر از هزار ماه بهتر و والاتر است چرا که در شب قدر قرآن نازل گردید. انا انزلناه فی لیله القدر یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و در این شب سرنوشت انسانها رقم می خورد و فرشتگان در این شب به زمین تنزل می کنند. تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر یعنی ملائکه و روح به اذن ذات اقدس پروردگار از برای هر امر و فرمانی در این شب نازل می گردند و این شب تا صبحگاه سلامت و رحمت است. سلام هی حتی مطلع الفجر یعنی این شب تا صبحگاه رحمت و تهیت و سلامت است که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم آن فضیلتی را که شب قدر دارد و با توجه به آیات بالا بیان گردید نصیب ما گرداند.


منظور از من العسر الی الیسر، از سختی به سوی آسایش و راحتی می تواند همان وعده خداوند باشد که دو بار در یک سوره مکرر می فرماید: ان مع العسر یسرا یعنی به درستی که همراه هر سختی آسانی می باشد، یعنی انسان هنگامی که سختی بر کار او باشد به حتم در کنار آن آسایش و راحتی خواهد داشت و منظور از راحت بودن عسر و سختی کار شاید صبری باشد که خداوند در تحمل آن کار به انسان می دهد تا به آن راحتی و آسایش دست یابد، چرا که خداوند نیز برای بندگانش سختی نمی خواهد بلکه آسایش و راحتی را برای آنان می خواهد. چنانچه در قرآن می فرماید: یرید الله بکم یسرو لا یریدبکم العسر یعنی خداوند برای شما آسانی و آسایش می خواهد و برای شما سختی و مشقت نمی خواهد چرا که خداوند به انسانها به خاطر ضعیف بودنشان در خلقت تخفیف دهد، چنانچه می فرماید: یریدالله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا یعنی خداوند می خواهد بر شما آسان گیرد. 


خداوند برای انسانها آسایش و راحتی می خواهد و سختی و مشقت نمی خواهد پس باید یقین داشته باشیم که اولا خداوند عذرهای ما را می پذیرد، اما باید این نکته را رعایت کرد و آن این است که هنگامی که از روی جهالت و نادانی گناهی را انجام دادیم سریعا به سوی خداوند بازگشته و به درگاهش توبه کنیم ثم یتوبون من قریب یعنی سپس به زودی توبه کنند که اگر این عمل را انجام دهیم خداوند نیز توبه ما را پذیرفته و گناهان ما را می آمرزد.


فاولئک یتوب الله علیهم یعنی پس خداوند توبه آنان را می پذیرد و باید اینرا بدانیم که هیچ کس جز خداوند نمی تواند گناهان ما را بیامرزد و من یغفر الذنوب الا الله یعنی و چه کسی غیر از خداوند گناهان ما را می آمرزد و ثانیا هنگامی که خداوند عذر بنده خویش را بپذیرد به یقین گناه او را می آمرزد چرا که وقتی بنده به درگاه خداوند تضرع نموده و بگوید رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی یعنی خدایا من به خودم ظلم کردم پس مرا ببخش، خداوند نیز در جواب او می فرماید: تو را آمرزیدم که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم که به حق آن نظر رحمتی که بر بندگان صالح خود دارد عذر ما را پذیرفته و گناهانمان را بیامرزد.

مطالب مرتبط :
  1. اهمیت توجه همیشگی به خداوند/ انسان ها از لحاظ توجه به خداوند چند دسته اند
  2. آثار معاصی و نقش توبه/ تشبیه توبه غیر واقعی به گفتگوی دوزخیان
  3. علت وجوب توبه از دید امام خمینی(ره)/ چهار اثر اساسی توبه و انابه
  4. تعریف و فضیلت توبه از منظر قرآن و روایات/ چرا راه توبه برای آدم باز شد
  5. خدایا مشکلات را بر من آسان گردان/ منظور از «من العسر الی الیسر»

پارک علم و فناوری قم

zohur