۲۵ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


آیت الله محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مورد اینکه چگونه می توان کودکان را با آموزه های دینی آشنا ساخت به خبرنگار مهر گفت: نکته اول این است که کودکان هم از یک درجه ای از معارف فطری و مطابق با فطرت انسانی برخوردار هستند هم در رابطه با جنبه های عقل نظری هم در عقل عملی.


وی افزود: یعنی خوب و بد را در سطح خودشان و درست و نادرست را هم در مسائل نظری تشخیص می دهند. معارف دینی را باید مطابق با فطرت عقل و فطرت دل در کودکان بیان کرد و به زبان خود آنها مطالب را به کار گرفت.


غرویان تصریح کرد: نکته دوم این است که در کودکان قدرت تخیل از قدرت تعقل قویتر و مؤثرتر است، لذا از داستانها و صحنه سازی های تخیلی باید برای انتقال معارف دینی و مفاهیم مذهبی استفاده کرد و اینها را در قالب داستان بیان کرد. نکته سوم این است که فلسفه برای کودکان در کشورهای غربی یک شاخه مهمی از آموزش شده است. ما فلسفه برای کودکان ننوشته ایم مقام معظم رهبری بر نوشتن فلسفه برای کودکان تأکید دارند.


وی افزود: فلسفه از مسائل عقلی است همانطور که ریاضیات از این نوع است. یکسری از اعتقادات ما هم جزو مسائل فلسفی است باید درقالب تنزل یافته ای این مسائل فلسفی را به کودکان منتقل کنیم تا پایه های اعتقادی در آنها محکم بشود.


این عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مورد اینکه چه ابزارهایی برای این منظور مناسب هستند هم اظهار داشت: ابزارها در اینجا همان قالب های مختلف هنری است. ابزاری مثل فیلم و داستان و کتاب و نوشته و امثال اینها همه ابزارهایی هستند که متناسب با سطح کودک باید از آنها استفاده بشود. بعضی از کودکان هنوز سواد خواندن و نوشتن را پیدا نکرده اند آنها را باید از طریق ابزارهای فیلم و سینما و داستان و بازی های گروهی با مفاهیم دینی آشنا ساخت.


غرویان درمورد اینکه تأکید بر چه موضوعاتی می تواند در سنین کودکی بر غنای معرفت دینی کودکان بیفزاید گفت: متناسب با سطح کودکان بیشتر باید از مفاهیم اخلاقی شروع کنیم مثلاً مفهوم محبت، کمک به دوستان، احترام گذاردن به پدر و مادر و معلم و بزرگترها، و از اینگونه مسائل شروع کنیم آنوقت اخلاق کودکان را به خداباوری می رساند. یعنی کودکان از طریق اخلاق باور خدا به آنها متقل می شود راه ورودش هم گوشزد کردن مفاهیم اخلاقی و روحی و ارزشهای روحی به آنها است.

مطالب مرتبط :
  1. نقش مربی در آموزش فلسفه به کودکان/ آموزش از طریق رسانه‌های تصویری
  2. استفاده از ابزارهای نوین آموزشی در آموزشهای دینی به کودکان ضروری است
  3. معرفی سایت "به کودکان فلسفه بیاموزید"
  4. معروفترین روش آموزش فلسفه به کودکان
  5. معارف اسلامی به زبان کودکانه و ساده به کودکان تعلیم داده شود

پارک علم و فناوری قم

zohur