۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، در این جلسه پیش نویس طرح «امر به معروف و نهی از منکر» به همراه ۲۱ ماده شامل تعاریف، اصطلاحات، شرح وظایف امران به معروف و ناهیان از منکر و مستخدمین دولت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


پس از ارائه این طرح اعضاء به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: ضرورت تعریف شفاف و روشن معروف و منکر، ناکار آمد بودن ساز و کارهای موجود، عدم اجرای صحیح قوانین و ضوابط، ضرورت فرهنگسازی برای افزایش اعمال نظارت عمومی.


راهکارهای گسترش امر به معروف و نهی از منکر، وظایف دستگاه های تبلیغی و رسانه ها، قوه قضائیه، دولت و سایر نهادها ازجمله کلیات این طرح بود که در جلسه کمیسیون مشورتی ارائه شد و ادامه این بحث به جلسات آینده موکول شد.

مطالب مرتبط :
  1. امر به معروف و نهی از منکر با حریم شخصی افراد در تضاد نیست
  2. نقش فقه اسلامی در سیستمهای حقوقی معاصر مورد بررسی قرار گرفت
  3. احیای امر به معروف و نهی از منکر، احیای اسلام است/ لزوم تأسیس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر
  4. رسانه ها نقش فزاینده ای در فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر دارند
  5. امر به معروف و نهی از منکر باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود

پارک علم و فناوری قم

zohur