۲۵ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


عضو انجمن فیلسوفان امریکا و استاد فلسفه کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع که آیا می توان گفت یک مکتب اخلاقی برای جوابگویی به نیازهای یک جامعه خاص بهتر از دیگری است و برای نمونه آیا می توان گفت اخلاق کانتی برای جامعه X بهتر از جامعه Y است گفت: پرسش بسیار قابل توجهی است. باید توجه داشت که اگر اخلاق به معنای قلمروی حقیقت باشد در این صورت برای نمونه می توان گفت اخلاق کانتی دربردارنده ارزشهای عینی است.


وی افزود: بر این اساس بهترین نوع نظام اخلاقی برای هر جامعه این است که دربردارنده ارزشها و حقایق باشد. همچنین بهترین نوع اخلاق برای یک جامعه اخلاقی است که مشتمل بر ارزشهای عینی باشد.


مؤلف “فرهنگ فلسفه دین” یادآور شد: اما ممکن است برخی جوامع در پاسخگویی و نوع واکنش به برخی نظامهای اخلاقی متفاوت عمل کنند و پاسخگویی بیشتر یا کمتری به نظامهای اخلاقی داشته باشند. یعنی برخی جوامع ممکن است به آموزه‌های اخلاقی بی توجهی کنند و یا آنها را مد نظر خود قرار دهند.


استاد پیشین دانشگاه کلمبیا تصریح کرد: برخی فیلسوفان از جمله “هنری سیجویک” معتقد هستند که اگر نظریه اخلاقی ارائه شده درست است اما خوب نیست- برای نمونه فایده‌گرایی- حتی اگر افراد آن جامعه نتایج ناشی از فایده‌گرایی را برای کارهای خوب و بد به کار ببرند در این صورت آن نظریه خوبی نیست.


تالیافرو در ادامه توضیح داد: به عبارت دیگر یک نظریه اخلاقی به رغم کاربرد آن توسط افراد یک جامعه نمی تواند خوب باشد و اینکه افراد یک جامعه به نظریه عمل کنند ملاک خوب بودن آن نظریه نیست.


وی در ادامه یادآور شد: به گمان من بهترین نظریه و مکتب اخلاقی برای یک جامعه در حال حاضر نظریه‌ای است که دربردارنده تساهل و احترام به دیدگاههای یکدیگر باشد.


مؤلف “راهنمای آکسفورد درباره الهیات” تأکید کرد: به گمان من این دیدگاه ارسطو که معتقد بود که شانس اینکه ارزشی که مورد توجه اکثریت مردم باشد بهتر از ارزشی است که مورد توجه یک فرد باشد، بهتر باشد بیشتر است.


استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا در پایان افزود: گمان من این است که کانت هم با این موضوع موافق است. جایی که کانت معتقد است که موضعش در خصوص دفاع از حقوق بشر و وظایف افراد موضع درستی است خود را برای مناظره با استدلالهای رقیب و مواضع مخالف متعهد می سازد.


چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا بوده است. تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینه‌سوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار می‌رود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.


…………..


گفتگو از جواد حیران‌نیا

مطالب مرتبط :
  1. «انقلاب اخلاقی، راهی به رهایی» منتشر شد/ پی جویی روش‌های نیل به جامعه اخلاقی
  2. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  3. کارگاه آموزشی تربیت مربی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود
  4. وظیفه نخبگان در مواقع حساس/ نقش نخبگان در سازندگی جامعه
  5. دیدگاه معتزله و شیعه به اخلاق

پارک علم و فناوری قم

zohur