۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب حاضر دربردارنده فصلهایی است که از نظر گونه هویت معرفتی، هم مرتبه نیستند، به گونه ای که این پژوهش به هر سه سطح بنیادی، توسعه ای و کاربردی معطوف است.


مبانی نظریه فرهنگی علامه مطهری که در فصل اول بیان شده است، در سطح بنیادی قرار دارد چرا که بر تکون و تولید یک انگاره معرفتی نوپدید و ماهیتاً دینی در قلمرو فلسفه علوم اجتماعی دلالت دارد.


فرهنگ اسلامی؛ ماهیت، پویایی، فضیلت و کارکردها، تعاملات فرهنگ اسلامی و جامعه ایرانی، علل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمین و غرب و فرهنگ غربی، عناوین فصلهای دوم، چهارم، پنجم و ششم هستند که جملگی در شمار تحقیقات توسعه ای هستند.


فصل سوم با عنوان حکومت دینی و مداخله در عرصه فرهنگ نیز مبحثی است که نتایج و رهاوردهای کاربردی به دنبال دارد.


هدف اصلی این کتاب عبارت از اکتشاف، ساختاربندی و بسط نظریه فرهنگی استاد مطهری است.


کتاب نظریه فرهنگی استاد مطهری به قلم مهدی جمشیدی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۴۵۰ صفحه و ۲۰۰۰۰ تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. دیدار جمعی از مسئولان بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری با آیت الله مظاهری
  2. شهید مطهری در تعارض بین علم و دین بر تأویل علم تاکید دارد/ آزادی عقیده و آزادی فکر از دید استاد مطهری
  3. کتاب «جلال حکمت و عرفان» منتشر شد/ یادنامه استاد علامه سیدجلال‌الدین آشتیانی
  4. کتاب «پیوست ‌نگاری فرهنگی؛ ابهام زدایی و گفتمان سازی» منتشر شد
  5. درسگفتارهای نظریه فرهنگی برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur