۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب حاضر شامل مجموعه مقالاتی است که به مناسبت همایش قرآن و معرفت شناسی فراهم آمده است.


این اثر شامل بیست و دو مقاله است و این مقالات بر حسب عناوینی که در فصول آمده اند از یکدیگر تفکیک شده اند:


فصل اول از امکان و اقسام معرفت در قرآن مشتمل و شامل دو مقاله امکان معرفت از دیدگاه قرآن کریم، اقسام معرفت در قرآن کریم می باشد.

فصل دوم از تعریف و منطق در قرآن سخن می گوید و چهار مقاله تعریف در قرآن کریم، منطق در قرآن، ارزش سنجی معرفتی در قرآن کریم، دستگاه منطقی قرآن کریم را شامل می شود.
فصل سوم از ابزار معرفت در قرآن سخن می گوید و از هفت مقاله عقل در قرآن، الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی هم زمانی، بررسی جایگاه معرفت شناختی حس از دیدگاه قرآن، خیال ابزار معرفت، بررسی جایگاه معرفت شناختی قلب از دیدگاه قرآن، کارکردوری معرفت شناختی فطرت در هندسه معرفتی دین، رابطه فطرت و معرفت از نگاه قرآن حکایت دارد.

فصل چهارم از هرمنوتیک و زبان شناسی سخن می گوید و به پنج مقاله شخصیت بخشی در قرآن، استعاره ها در قرآن با تأکید بر رویکرد زبان شناسی شناختی، رویکردی تطبیقی به هرمنوتیک و تفسیر قرآن، بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر متشابهات قرآن، تاریخ مندی معرفت می پردازد.


فصل پنجم از علم و مابعدالطبیعه سخن می گوید و شامل دو مقاله:  نظریه پرداز یهای علمی قرآن، قرآن و مابعدالطبیعه نظریه های علمی درباره طبیعت است.

فصل ششم از معرفت دینی و نقد نسبی گرایی سخن می گوید و شامل دو مقاله معرفت دینی و معیار آن، نقد نسبی گرایی معرفتی از منظر قرآن است.
کتاب قرآن و معرفت شناسی به کوشش حجت الاسلام والمسلین دکتر علیرضا قائمی نیا با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۷۲۰ صفحه و قیمت ۳۵۰۰۰ تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. جامعه شناسی معرفت همان جامعه شناسی شناخت است/معرفت امری نسبی است
  2. "ازمعرفت‌شناسی تا روان‌شناسی" منتشر شد
  3. مقاله صوتی معرفت‌شناسی و مردم‌سالاری منتشر شد
  4. جلد یازدهم دائرةالمعارف قرآن کریم منتشر می‌شود
  5. ارائه نخستین دایره المعارف قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم

پارک علم و فناوری قم

zohur