۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این کتاب در یک مقدمه، چهار بخش و چند فصل مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول مفاهیم، کلیات و روش تحقیق مورد توجه قرار می گیرد که این بخش در قالب سه فصل ارائه شده است تا ضمن بررسی مفاهیم و کلیات، مباحث روشی نیز به طور مفصل بررسی شود.


در بخش دوم تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و در هم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید مورد بررسی قرار می گیرد.


در بخش سوم تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار فصل بررسی می شود و نهایتاً بخش آخر به بررسی نظام سازی در فقه سیاسی بر اساس تجربه حکومت اسلامی اختصاص خواهد داشت.


کتاب فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران به قلم کمال اکبری با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، ۴۳۸ صفحه و قیمت ۱۷۰۰۰ تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد
  3. فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مسئله ربط بررسی می شود
  4. حقوق اقلیتها در ایران رعایت می شود/ جمهوری اسلامی منادی دفاع از مستضعفان جهان
  5. راهپیمایی های ۲۲ بهمن نشان دهنده وجهه دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران است

پارک علم و فناوری قم

zohur