۶ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از مقدمه چاپ سوم این اثر آمده است: وضعیت و اقبال به فلسفه در فضای عمومی ایران چه جایگاهی دارد؟ متأسفانه در ایران استقبال از موضوعات دانش محور تا این اواخر کم رنگ و کم فروغ بوده است و این کم فروغی در برخورد با فلسفه و فلسفه سیاسی بیشتر خود را می نمایاند. اما از دهه هفتاد به این سو، نوری پر از امید در سرزمین ایران تابیدن گرفت که دل را قوت می بخشد و افقی روشن را نوید می دهد. نهضت ترجمه ای پرتوان و پراراده به پاخاست تا آثار فلسفی مهم جهان را به فارسی ترجمه کرده و با بهترین نثر در خدمت اهالی فلسفه قرار دهد. می توان گفت این نهضت ترجمه نتیجه و نشانگر اقبال بیشتر به مطالعات فلسفی و همین طور باعث جذب هرچه بیشتر فرزندان ایران زمین به جانب فلسفه است. از دیده نباید دور بداریم همچنان که مترجمان پرتوان و با اراده در کار فربه ساختن نهضت فلسفه هستند، مؤلفان فلسفه هم پر اراده و پر کارتر از گذشته تألیف آثار فلسفی روی آورده اند.


بسیاری از روانشناسان اجتماع و اهالی فلسفه نبود جایگاه مناسب برای فلسفه در شرق را یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی می دانند، البته نگارنده نیز بر این باور است اما نبود جایگاه مناسب برای فلسفه را نه یکی از عوامل عقب ماندگی جوامع و ملتهای شرق، بلکه مهمترین عوامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جوامع و ملتهای شرق می دانم. بر این اساس و به منظور برداشتن گامی در راه یاری رساندن به رشد اندیشه فلسفی نگارش این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.مخاطب خردمند باید توجه داشته باشد که سبک نگارش این فرهنگ با دیگر فرهنگ نامه ها و دانشنامه های موجود متفاوت است و نقد و تحلیل مکاتب و واژه ها نیز در این فرهنگ لحاظ شده است. آنچه مسلم است سبک نگارش فرهنگ و دانشنامه فلسفی نباید خشک و محدود به توصیف عنوان و مکتب باشد. تحلیل و نقد عناوین و مکاتب باعث روشنی بیشتری برای مخاطب خواهد شد. نگارش فرهنگ نامه فلسفی و فلسفه سیاسی به سبک معمول و سنتی بیشتر پاسخگوی افراد آکادمیک است، اما اگر تحلیل و تشریح را هم برای برخی از عناوین و مکاتب لحاظ کنیم در آن صورت فرهنگ نامه هم پاسخگوی افراد آکادمیک و هم پاسخگوی افراد غیر آکادمیک خواهد بود.


چاپ سوم این کتاب با ویرایشی دوباره و اندکی تغییرات در اختیار مخاطب دوستدار فلسفه قرار می گیرد. مسلم است تمامی مکاتب فلسفی و سیاسی در این کتاب فرهنگ گنجانیده نشده اند. بدون شک بسیاری از عناوین دور از دسترس این جانب قرار داشته اند و در منابعی که مورد تحقیق و جست و جو قرار داده ام یافت نشده اند. به هر حال تمام تلاش خود را متوجه این مهم ساخته ام تا فرهنگ نامه ای جامع ارائه کنم.


کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی نوشته قیصر کللی به همت نشر پایان به شمارگان ۵۰۰ نسخه و به بهای ۸۰۰۰۰ ریال منتشر شد.

مطالب مرتبط :
  1. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  2. کتاب فلسفه اسلامی(طرح درسهایی برای آموزش به کودکان) منتشر شد
  3. رفتارشناسی سیاسی از رهگذر مطالعه فرهنگ سیاسی
  4. عدم تناسب فلسفه سنتی ما و دنیای جدید/ بی‌محتوایی فلسفی فرهنگ اواخر قاجار
  5. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند

پارک علم و فناوری قم

zohur