۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، بی گمان مسیحیت یکی از بزرگترین و مهمترین ادیان در طول حیات دینی و بشر است. در مواجهه با این دین برخی آنرا دینی جعلی و ساختگی می خوانند. در مقابل، گروهی به دفاع از آن می پردازند و تعالیم آنرا بی هیچ تردیدی پذیرایند.


گروهی نیز برآنند که مسیحیت دینی الهی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است. مسلمانان و مسیحیان آزاداندیش از طرفداران این نظریه به شمار می روند و برای این عقیده دلایل گوناگونی ارائه نموده اند.


در این نوشتار، ضمن آشنایی با آیین مسیحیت، سعی شده است تا مخاطبان با نقدهای وارد شده بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی نیز آشنا شوند.


فصول این کتاب و بخشهای آن عبارتند از:

فصل اول: کتاب مقدماتی- بخش اول مباحث مقدماتی (شامل دو سوال می باشد)


بخش دوم عهد قدیم(شمل دوازده سؤال)


بخش سوم عهد جدید(شامل بیست و شش سؤال)


بخش چهارم پرسش های کلی درباره کتاب عهدین(شامل سی و پنج سؤال) می باشد.


فصل دوم: الهیات مسیحی که شامل هفده سؤال می باشد.


کتاب درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی به قلم محمدضیاء توحیدی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه،۲۸۰ صفحه و قیمت ۱۲۰۰۰ تومان به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. الهیات مسیحی در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی می شود
  2. مروری بر کتاب «درآمدی بر الهیات و حقوق اسلامی» اثر گلدزیهر
  3. امکانیت در حقوق مقدس؛ قواعد حقوقی و اخلاقی در فقه اسلامی» منتشر شد/نسبت فقه با الهیات مدرن
  4. «دانش تفسیر درسنت یهودی-مسیحی»/برای فهم کاملتر کتب مقدس نیازمند تفسیر هستیم
  5. کتاب درآمدی بر فقه اخلاق منتشر شد/ ضرورت بازنگری در گستره و روش کار فقه

پارک علم و فناوری قم

zohur