۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، به همت جهاد دانشگاهی پژوهشکده مطالعات توسعه و جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه سلسله نشستهای جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی، تحلیل آثار و افکار دکتر تقی آزادارمکی، تحلیل و نقد کتاب جامعه شناسی تغییرات اجتماعی در ایران برگزار می شود.


این نشست با حضور دکتر سید حسین نبوی و دکتر جعفر خورسندی، سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴ در جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. حضور علاقه مندان در این نشست آزاد است.

 

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری سه نشست در انجمن جامعه شناسی ایران
  2. نشست «نقد و تحلیل نظریه گفتاری بودن زبان قرآن» برگزار می شود
  3. نشست «روندهای تغییرات اندیشه در ایران» برگزار می شود
  4. رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری تحلیل جامعه شناختی می شود
  5. «روش ­شناختی مطالعات جامعه‌شناسی دین در ایران» بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur