۱۶ آذر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


ه گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «تأملی در فلسفه تاریخ عقل» نوشته دکتر نصرالله حکمت با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر رسول رسولی پور و دکتر سید محمد حسن آیت الله زاده شیرازی یکشنبه ۱۷ آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی نقد و بررسی می شود.


این نشست از ساعت ۱۳ الی ۱۵/۳۰ در سالن کنفرانس گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

مطالب مرتبط :
  1. درسگفتار روایتی دیگر از «تاریخ فلسفه اسلامی» برگزار می شود
  2. نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه‌ زبان» برگزار می شود
  3. نشست نقد و بررسی کتاب «قطار شبانه لیسبون» برگزار می شود
  4. کارگاه آموزشی تاریخ فلسفه اسلامی (از آغاز تا دوره معاصر) برگزار می شود
  5. نشست بررسی معرفت شناسی فلسفه فیلم و دلالتهای فیلم در حصول آگاهی برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur