۹ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، این کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی هایی است که در نشست دو روزه «حکمت اسلامی و عالم معاصر» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. این نشست در دو محور حکما (علامه -طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و علامه جعفری) و حکمت اسلامی، مشتمل بر هشت مسأله به این ترتیب برگزار شد: حکمت اسلامی معاصر و خداباوری در عصر حاضر؛ حکمت اسلامی معاصر و چالشهای اخلاقی؛ حکمت اسلامی معاصر و مباحث زیست-محیطی؛ حکمت اسلامی معاصر و معنای زندگی؛ حکمت اسلامی معاصر و معرفت شناسی؛ حکمت اسلامی معاصر و تعامل علم و دین؛ حکمت اسلامی معاصر و حقوق بشر و حکمت اسلامی معاصر و ادیان جدید.


یکی از نکات مهم نشست فوق، سخنرانی استادان برجسته حوزه و دانشگاه نظیر آیت الله سید محمد خامنه ای، آیت الله احمد بهشتی، آیت الله سیدحسن مصطفوی و جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی و جناب آقای دکتر غلامحسین دینانی بود که متن سخنرانی و مقاله هر یک از آنها در کتاب حکمت اسلامی و عالم معاصر قابل مطالعه است.


این کتاب از یک مقدمه به قلم غلامحسین خدری عضو هیئت علمی گروه فلسفه، کلام و عرفان اسلامی و چهار بخش سخنرانی ها، حکمت اسلامی و عالم معاصر از منظر چهار تن از حکمای اسلامی، حکمت اسلامی و چالش های عالم معاصر و حکمت اسلامی و چالش های فرهنگی  معاصر تشکیل شده است.


در بخش سخنرانی ها، واقعیت های وجودی فلسفۀ اسلامی توسط آیت الله سیدمحمدخامنه ای؛ مباحثی پیرامون مسائل اثبات وجود خداوند توسط آیت الله دکتر احمد بهشتی؛ ضرورت بازخوانی حکمت سینویِ مترتب بر اصول مشائی در زمان ما توسط آیت الله دکتر سیدحسن مصطفوی؛ جایگاه حکمت اسلامی در اندیشۀ فلسفه معاصر توسط دکتر رضا داوری اردکانی و موقعیت فلسفه در زمان حاضر توسط دکتر غلامحسین دینانی ارائه شده است.


بخش دوم کتاب تحت عنوان حکمت اسلامی و عالم معاصر از منظر چهار تن از حکمای اسلامی از چهار فصل حکمت اسلامی و شهید مطهری، حکمت اسلامی و علامه طباطبایی، حکمت اسلامی و علامه جعفری ،حکمت اسلامی و آیت الله جوادی آملی تشکبل شده است. بخش سوم کتاب شامل چهار فصل حکمت اسلامی و آینده پژوهی، حکمت اسلامی و خداباوری و چالشهای اخلاقی، حکمت اسلامی و معرفت شناسی، حکمت اسلامی و معنای زندگی و ادیان جدید است.


کتاب حکمت اسلامی و عالم معاصر شامل متن دقیق سخنرانی ها و ده ها مقاله علمی در حوزه حکمت، حکما و فیلسوفان اسلامی است که به قلم نویسندگانی همچون دکتر رضا اکبری، دکتر مرتضی واعظ جوادی، دکتر حمید پارسانیا، دکتر حسین کلباسی، دکتر سید یحیی یثربی، دکتر عبدالرحیم گواهی، دکتر مسعود امید، دکتر علی اکبر احمدی ، دکتر علی اصغر مصلح، حجت الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی و دکتر مهدی دهباشی می باشد.


 

مطالب مرتبط :
  1. کتاب «جلال حکمت و عرفان» منتشر شد/ یادنامه استاد علامه سیدجلال‌الدین آشتیانی
  2. کتاب فلسفه اسلامی(طرح درسهایی برای آموزش به کودکان) منتشر شد
  3. کارگاه آموزشی تاریخ فلسفه اسلامی (از آغاز تا دوره معاصر) برگزار می شود
  4. دوره آموزشی – پژوهشی حکمت متعالیه برگزار می شود
  5. نقد کتاب «اخلاق در عصر مدرن» در برنامه کارنامه شبکه ۴

پارک علم و فناوری قم

zohur