۲۸ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، شکست در روابط خانوادگی بدترین نوع شکست است. خوشبختی در زندگی عمدتا به دلیل داشتن روابط خوب با اعضای خانواده، دوستان و همکاران حاصل می شود. مهارت در ایجاد روابط اجتماعی خوب تاثیر بیشتری بر موفقیت دارد تا مجموعه توانایی های ذهنی، تحصیلی و تجربه. بنابراین ما باید یک متخصص روابط بشویم تا در تعامل با دیگران با درایت و شایستگی لازم عمل عمل کنیم.


خوشبختانه مهارت های اجتماعی قابل آموختن و قابل یادگیری هستند. ما می توانیم از خود شخصیتی قابل احترام پرورش دهیم که زندگی خانوادگی و شخصی ما را دگرگون کند. وقتی ما به بررسی اینکه چه کسی هستیم و در روابط با سایرین چه عواملی دارای اهمیت است می پردازیم، سپس در حوزه های خاصی تصمیماتی اتخاذ می نماییم و خود را متعهد به اجرای آنها می کنیم و در مرحله بعد خود را مقید می کنیم که با این تصمیمات و تعهداتی که برای خود معین کرده ایم زندگی کنیم.


ارزش های ما در ارتباط با خانواده و سایر افراد مهم زندگی مان چه هستند؟ اصول مشترک این ارزش ها چیست و در روابط خود با دیگران ما مظهر چه ارزشی هستیم؟ در روابط اجتماعی چه نوع رفتاری را مناسب می دانیم و از نظر ما چه عواملی در شخصیت و رفتار خود و دیگران بیشترین اهمیت را دارد؟


هنگامی که رفتارمان با دیگران انعکاس والاترین ارزش هایمان باشد احساس خوشحالی و اعتماد به نفس بیشتری به ما دست می دهد. برای خود بها و احترام بیشتری قائل می شویم و احساس آرامش و رضایت بیشتری می کنیم و در زندگی و کارمان با سایرین هماهنگی بیشتری را تجربه می کنیم. اگر همواره بر طبق ارزش هایمان عمل می کنیم یک زندگی طبیعی همراه با آرامش خواهیم داشت.


تصویر ذهنی شفافی برای آینده خود و خانواده مان بسازیم


پنج سال آینده را در نظر بگیریم و با ارزش های شفاف تصویر آینده مان را از زندگی شخصی و خانوادگی دقیقا ترسیم کنیم. با پاسخ به پرسش های زیر تصویر زندگی آینده مان را تکمیل کنیم.


نظرمان در مورد یک زندگی خانوادگی کامل چیست؟

اگر بخواهیم یک زندگی بی عیب و نقص را تجسم کنیم این زندگی چگونه است؟

دوست داریم چه نوع محیط زندگی و خانه ای برای خانواده مان بسازیم؟

تصور کنیم می توانیم هر کاری که مایل باشیم برای آنهایی که دوستشان داریم انجام دهیم. از امروز چه کارهایی را برایشان انجام خواهیم داد؟

دوست داریم با هر یک از اعضا خانواده و کسانی که با آنها صمیمی هستیم چه روابطی داشته باشیم؟

هدف های زندگی خانوادگی و شخصی مان را مشخص کنیم.


دقیقا مشخص کنیم در زندگی خانوادگی می خواهیم به چه هدف هایی برسیم. این یک قسمت مهم است هر قدر در مورد هدفمان صراحت بیشتری داشته باشیم، خواسته ما سریع تر تحقق می یابد. انسانهای خوشبخت وقت زیادی صرف می کنند تا دریابند چه می خواهند باشند و چه داشته باشند یا انجام دهند. در نتیجه، زندگی آنها بسیار جالبتر، هیجان انگیزتر و لذت بخش تر از آنهایی است که به طور شناور روزها را سپری می کنند، بدون اینکه هدف روشنی داشته باشند و بدانند به کجا می روند و چرا. ما می توانیم هم اهداف قابل لمس و هم غیر قابل لمس برای روابط خانوادگی و غیرخانوادگی داشته باشیم.


ایجاد و حفظ روابط خوب


روابط خوب خانوادگی را بر هر چیزی ترجیح دهیم و نیازهای عزیزانمان را بالاترین اولویت زندگی خود قرار دهیم. برای حفظ روابط خوب خانوادگی هر نوع تغییر و تطابقی را که لازم است در کار و امور بیرونی ایجاد کنیم.


در محل کار وقتمان را فقط صرف کار کنیم و آن را هدر ندهیم. به خاطر داشته باشیم وقت ضایع شده در کار به معنی بردن کار به خانه است که نهایتا از وقت خانواده کم می شود. قاعده ای می گوید در محیط کار کیفیت وقت مهم است و در خانه کمیت وقت اهمیت دارد. وقت بیشتری را صرف زندگی خانوادگی کنیم. در خانه برای ایجاد و حفظ روابط با کیفیت بالا به زمانی طولانی و بی وقفه نیاز داریم. عشق، محبت و اعتماد را نمی توان با عجله ایجاد کرد. هر چه زمان بیشتری را صرف ایجاد روابط با مهمترین افراد زندگی مان کنیم کیفیت زندگی مان در تمام حوزه ها افزایش پیدا می کند.


به یاد داشته باشیم تماشای تلویزیون، روزنامه یا کار با کامپیوتر صرف وقت با خانواده محسوب نمی شود. عاملی که باعث ایجاد روابط خوب بین افراد می شود تنها در کنار هم بودن نیست، بلکه تعامل بین افراد هم هست.


در نتیجه می توان گفت که باید برای زندگی خانوادگی و فردی خود تعهد عمل ایجاد کنیم و هر روز قدمی به سوی مهمترین هدفی که ما را به سوی بهبود روابط خانوادگی و فردی سوق می دهد برداریم. هنگامی که خود را مقید به ایجاد و حفظ یک زندگی شخصی متعالی کنیم کیفیت کلیه بخش های زندگی مان بهبود می یابد و در خانه نیز احساس رضایت و خوشحالی بیشتری می کنیم و در محل کار نیز موثر تر و تواناتر خواهیم بود.

مطالب مرتبط :
  1. چگونه در موقع لازم شنونده ای فعال باشیم/ همیشه برنامه ذهنی داشته باشیم
  2. اگر مفاهیم قرآن تبدیل به فرهنگ نشود نمی توانیم جامعه قرآنی داشته باشیم
  3. اهمیت نظم پذیری اجتماعی در زندگی شهری/ حقوق دیگران را در خانه خود هم رعایت کنیم
  4. گروه حاکمه باید شخصاً به سبک زندگی مطلوب ایمان داشته باشند
  5. بررسی اختلافات خانوادگی/ چگونه زن آغازگر دعوا می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur