۹ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، استرس یک حقیقت زندگی روزمره بوده که هیچ کس نمی تواند از آن اجتناب کند. استرس در واقع هر تغییری است که فرد باید خود را با آن سازگار کند. بنابراین، هر موقعیت جدید یا تغییری در زندگی که الزاماتی را برای سازگاری مطرح می کند، می تواند موجب استرس شود. برای استرس تعاریف مختلفی ارائه شده که از جمله به “برانگیختگی ذهن و بدن در پاسخ به الزاماتی که به آن تحمیل شده” تعریف گردیده است.


بنابراین، برانگیختگی یک بخش اجتناب ناپذیر زندگی بوده و انسانها در اکثر اوقات با درجه ای از برانگیختگی فکر، احساس و عمل مواجه هستند. استرس ها از منابع مختلفی سرچشمه گرفته و شامل عوامل اجتماعی، فیزیولوژیک، محیطی و روان شناختی هستند. عوامل اجتماعی یک سری عوامل در زندگی روزمره مانند فشارهای کاری و خانوادگی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مثل فقر هستند که موجب استرس می شوند. عوامل محیطی شامل ترافیک، آلودگی هوا و سوانح و بلایا می باشند. عوامل فیزیولوژیک شامل تغییرات جسمی در طی نوجوانی، تغذیه ضعیف، خواب بد و شیوه واکنش بدن به تهدیدات محیطی می باشند و در نهایت آخرین منبع استرس از افکار خود فرد نشات می گیرد و شامل احساس و دیدگاه فرد در مورد خود، نگرش های وی نسبت به دیگران و تفسیرها و ارزیابی های وی از موقعیت ها و حوادث و رفتار دیگران می باشد.


اگر چه استرس در زندگی تمام انسانها وجود داشته و یک حقیقت اجتناب ناپذیر زندگی محسوب می شود، ولی واکنش های افراد نسبت به آن بسیار متفاوت است. دلیل این تفاوت، در نوع مقابله است. کسانی که هنگام رویا رویی با استرس، از مقابله های صحیح و سازگارانه استفاده می کنند شدیدترین استرس ها را نیز با موفقیت پشت سر می گذارند، ولی کسانی که مقابله های ناسازگار، ناکارآمد و مضر دارند، توان رویارویی با کوچک ترین استرس ها را نیز دارا نیستند.


راهکارهایی برای مقاومت در برابر استرس و جود دارد که به شرح زیر می باشد؛


-معیارها و ارزش های خود را مشخص کرده بر اساس آن زندگی کنید؛ زمانی که از معیارهای خود آگاه باشیم و اهداف و اعمالمان هماهنگ با این معیارها باشد، بندرت درباره آنچه انجام می دهیم در کشمکش خواهیم بود.


-گذشته را تمام کنید؛ گاهی ما به صداهایی که از گذشته می آیند، به دقت گوش می دهیم یا خطاهای گذشته را از یاد نمی بریم با خاتمه دادن به این وقایع آزادیم به جلو حرکت کنیم.


-برای آینده برنامه ریزی کنید؛ دانستن این نکته بسیار حائز اهمیت است که کجا می خواهیم برویم و چه برنامه ای را برای رسیدن به آن طراحی کرده ایم. در حالی که لازم است در برابر خواست خداوند و کنترل نهایی به دست او نیز تسلیم باشیم. باید احساس تمرکز و جهت گیری نسبت به زندگی خود داشته باشیم،”برنامه ریزی برای آینده”این حس به ما جهت گیری می بخشد.


-در زمان حال زندگی کنید؛ باید بر زمان حال تمرکز کنیم در این لحظه کمتر چیزی است که کنترل را به دست نداشته باشیم چرا که احساس گناه می کنیم هنوز در گذشته به سر می بریم و اگر از چیزی در هراسیم، پس در آینده زندگی می کنیم بدون حسرت گذشته و هراس ازآینده در زمان حال زندگی کنیم.


-بدانیم که اگر بخواهیم، می توانیم؛ اگر ما واقعا قادر به انجام کاری نیستیم عملا ممکن نیست رویای آن را در سر نداشته باشیم. علم به هر آنچه قادر بر انجام آن هستیم، در تک تک سلولهای وجودمان نهفته است.


-اندوخته هایی را برای زمان نیاز فراهم کنید؛ ذخائری از زمان، فضا، پول، عشق، انرژی و سرزندگی، عملکرد معنی دار را برای زمانی که بیشتر دچار استرس می شوید، نگه دارید.


-سعی کنید بهترین چیزی باشید که برایتان میسر است؛ اگر اراده کنیم بهترین خود و جودمان ا نشان دهیم و یا بیشترین توانایی های خود زندگی کنیم،از زندگی سبقت می گیریم و از استرس می کاهیم، زیرا در می یابیم منبع استرس موقتی است.


 

مطالب مرتبط :
  1. تاثیر استرس بر سلامت خانواده/ لزوم آگاهی والدین از استرس فرزندان
  2. نقش خوش بینی و بدبینی در مقابله با استرس/ افراد خوش بین کمتر استرس دارند
  3. "استرس" قاتل بی سروصدا/ فرسایش روانی چگونه رخ می دهد
  4. حضور خدا در زندگی کودکان را پر رنگ تر کنیم
  5. چگونه با اختلاف سلیقه در زندگی مشترک برخورد کنیم/ الگو بودن بهترین راه اصلاح است

پارک علم و فناوری قم

zohur