۱۲ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از نکاتی که در مباحث اجتماعی و تبلیغ مطرح می گردد این است که در تبلیغ چه مقداری آزادی و شخصیت مخاطب لحاظ می گردد؟ اصولا تبلیغ با آزادی مخاطب سازگار است یا نه؟ و خطوط کلی تبلیغات از این نقطه نظر چه تفاوت هایی دارند؟


امروزه برخی عنوان می کنند که تبلیغ با آزادی اراده و انتخاب افراد هدف تبلیغ منافات دارد و استقلال و شخصیت آنان را مخدوش می کند. تبلیغ از نظر اینها اراده مخاطب را سلب و در جهتی که تبلیغ کننده می خواهد، سوق می دهد.


طرح این اشکال چندان هم بی تناسب نیست و اگر به تبلیغات معمول امروز جهان بنگریم و بلایی که بر سر انسان های ناآگاه آورده است، بیشتر به جدی بودن این مشکل پی خواهیم برد.


معمولا فرد یا سازمان تبلیغ کننده با تحریف حقایق، عواطف مردم را بر می انگیزد و آنان را از قضاوت صحیح باز می دارد، البته بسیاری از جریانات اجتماعی، مردم را با واقعیت آشنا می کنند و آنان را به تفکر منطقی می کشاند و به این شیوه از تحریف حقایق می کاهند. پژوهش های متعددی به اثبات رسانده که معمولا مردم آگاه اندیشمند کمتر از مردم کم اطلاع، اسیر تبلیغات غلط می شوند.


تحقیقات در ایالات متحده آمریکا نشان داده گروههایی از سرمایه داران بزرگ عقاید سودجویانه خود را بر مردم تحمیل کرده اند. اینها به وسیله کارگزاران خود در نوشتن بسیاری از کتابهای درسی دبستانها، دبیرستانها و دانشگاه ها دخالت کرده و بدین وسیله توانسته اند عقاید خصوصی خود را به عنوان حقایق علمی بی چون و چرا به خورد دانش آموزان و دانشجویان بدهند و مثلا چنین وانمود کنند که مالکیت خصوصی حرمتی ابدی دارد و هرگونه مالکیت عمومی یا دولتی زیان بخش و خطرناک است.


اگر سیاستگزاران یا هر نهاد دیگر اجتماعی تبلیغ را دست بگیرند نه تنها از طریق تبلیغات رسمی و مستقیم بلکه غیر مستقیم و در پوشش های مناسب، اهداف تبلیغی خود را دنبال خواهند کرد و بنابراین مسئله مسخ افکار و اندیشه ها در چنین وضعی به قوت خود باقی می ماند.


در جوامع صنعتی جدید چون عقاید عمومی نفوذ عمیقی دارند، گروههای مختلف اجتماعی مخصوصا گروههای رسمی می کوشند با وسایل گوناگون عقاید عمومی را با عقاید خود همساز کنند. تخصص طلبی عصر حاضر ایجاب کرده که برای این منظور موسسات بسیار متشکل و مجهزی که در جامعه شناسی”گروه فشار” یا گروه تحمیل خوانده می شوند به وجود آیند. این گروهها همواره با شیوه های گوناگون تلاش می کنند که یا عقاید عمومی را با منافع خود موافق کنند یا عقاید مطلوب خود را بر عامه جامعه تحمیل کنند. به بیان دیگر گروههای فشار کوشش می کنند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در عقاید عمومی راه یابند.


بنابراین، این مطلب که تبلیغ در بسیاری موارد مخاطبین را به مسخ عقیده و اندیشه می کشاند با توجه به واقعیت موجود در جهان به دور از حقیقت نیست. در این میان تنها تبلیغاتی به شخصیت مخاطبین ارج می نهد که به آنان رشد تشخیص و انتخاب داده و در جهت گزینش صحیح یاری رساند و تبلیغ را با نوعی آموزش و روشنگری همراه کند.

مطالب مرتبط :
  1. «حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا» منتشر شد
  2. رابطه تبلیغ با آزادی/ تفاوت پروپاگاندا با تبلیغ سالم
  3. چه دولتهایی می‌گویند قدرت در دست ما نیست
  4. چگونگی تحوّل از تسخیر به تدبیر/ راه‌های کسب قدرت در جامعه تسخیری
  5. نقش روانشناسی در پیشبرد تبلیغ/ نمونه قرآنی توجه به روانشناسی تبلیغ

پارک علم و فناوری قم

zohur