۷ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، اندیشه مرگ به مفهوم “نابودی” از تفکرات غمباری است که باعث بدبینی های فلسفی و نگرانی های روحی گشته است، اما اگر بخواهیم معنای مرگ را بفهمیم، باید مفهوم مقابل آن را که حیات است تا حدودی درک کنیم، زیرا گفته اند اشیا به ضدشان شناخته می شوند. شاید این قانون قدیمی ترین شیوه شناسایی باشد که از نظر روش شناسی روز به روز بر حیثیت آن افزوده می شود. مطابق این اصل شناخت صحیح مرگ، به درک پدیده حیات بستگی دارد، ولی متاسفانه مسئله مرگ ازآن گونه پدیده هایی است که نه مفهوم مقابل آن به گونه صحیحی شناخته شده و نه خود مرگ.


یکی از عقائدی که برهان عقل و ضرورت شرع و نص کتاب و روایات وارده از پیمبر (ع) و آل او (ع) برآن، دلالت دارد، موضوع معاد است و اگر کسی منکرآن باشد، کافر بوده و اگر مسلمانی آن را انکار نماید، مرتد خواهد شد. معاد چیزی است که پیمبران گذشته، از آن خبر داده و مردم را به آن دعوت نموده و از عظمت و شدت و سختی  آن ترسانیده اند.


یکی از دلیل هایی که بر اثبات معاد اقامه نموده اند، حکمت پروردگار است، زیرا حکمت الهی اقتضا دارد که معادی باشد و گرنه کارهای او عبث و بیهوده خواهد بود و فرقی میان نیکوکار و بد کار تصور نخواهد شد.


همچنین اگرمعادی نباشد، هر که قدرتش بیشتر است، دیگری را نابود خواهد نمود و حقوق مردم را پایمال خواهد ساخت، اما معاد بزرگترین سد راه متجاوز خواهد بود، مگر آنکه به آن مومن نبوده و یا بی بندو بار باشد.


قائده لطف در تکالیف، که اقتضا دارد غیر از این جهان،جهان دیگری باشد تا بنده مطیع و سرکش را طبق عمل پاداش دهد. همچنین خداوند در دنیا میان بندگان به طور کامل مساوات را بر قرار ننموده، یک دسته سالم و دسته دیگر مریض، یک عده زیبا و دسته دیگر زشت، یک طایفه قوی و مستکبر و طایفه دیگر ضعیف و مستضعف و یک ملتی بیچاره و ملت دیگر متنعم….اگر معادی نباشد خلاف عدل پروردگار تصور خواهد شد.


قیامت امری است ممکن و صادق و مصدّق که خدا و پیامبران و اولیاء خدا ائمه معصومین علیهم السلام ازآن خبر داده اند. خداوند می فرماید؛اگر شما از روز رستاخیز در شبهه اید؟ همانا ما شما را ازخاک، سپس از نطفه، آنگاه از علقه، بعد از مضغه، تمام و ناتمام از نظر خلقت آفریدیم تا برای شما حکمت خود را بیان کنیم، و در رحمها آنچه را که خواهیم قرارمی دهیم تا زمان مقرر، سپس شما را در حالت کودکی بیرون آوریم، آنگاه به کمال سختی ها “که نهایت قوت و عقل و فهم است” برسید و بعضی شما بمیرند و بعضی دیگر، به نهایت پیری برسد تا پس از دانستن، چیزی را نداند و زمین را خشک و بی رونق می بینی،پس هنگامی که بر آن آب باران را فرو فرستادیم،جنبش کند و برآید”همچون خمیر مایه” و برویاند از هر صنفی از نبات تازه تر و نیکو و بهجت افزا.


داستان عُزیْر “ارمیا”که به قریه ای عبور کرد، همه را مرده دید، از روی تعجب گفت؛ خدا چگونه اینها را زنده خواهد کرد؟خداوند او را با الاغش صد سال میراند، سپس او را زنده کرد. الاغ خود را دید که چگونه پوسیده شده آنگاه خداوند استخوانهای آن را روی هم سوار کرد و به آن گوشت رویانید. گفت می دانم که خداوند بر هر چیزی قادر است. جالب توجه اینجاست که خیک شیره انگور و غذای او در میان ظرفش ابدا تغییر نکرده بود و به همان تازگی مانده بود.


نتیجه ای که می شود این است که در حیات کبری انسان با تمام شخصیتش و موجودیتش مبعوث می گردد. در دنیا روح بود و ملکاتش و ابزاری که حامل او بود، و اینکه در قیامت همان روح و ملکات و همان جسم و همان قیافه. اما با عناصری فراتر از ماده متناسب با نشئه اخروی آشکار می شود و حیات خود را با برخورداری از ملکات مکتسبه تا ابد ادامه می دهد. لقمان گفت ای پسرم! اگر تو به سنگینی و به اندازه یک دانه خردل در دل صخره ای یا درآسمانها و زمین باشی خداوند تو را خواهد آورد زنده خواهد کرد زیرا خداوند بسیار لطیف و داناست.


 

مطالب مرتبط :
  1. رابطه اخلاق با عبادت/ چگونه تمام زندگی انسان خدایی می شود
  2. چهره دنیوی اعمال انسان/ هیچ عملی بدون نیت نیست
  3. چرا اعمال انسان باقی می ماند/ حقیقت عمل از بین رفتنی نیست
  4. منطق قرآن درباره رابطه انسان با دنیا/ چرا خدا دو دل به انسان نداده است
  5. رفع تمام مشکلات در سایه اصل آرمانی انتظار محقق می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur