۱۹ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از مشکلات جهان امروز “استرس” است. البته تعریف واحدی از استرس که مورد قبول همه قرار بگیرد وجود ندارد. در مورد استرس سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه بر “شرایط” متمرکز است و استرس را به منزله “محرک” توصیف می کند. از این منظر، استرس را هنگامی می توان مشاهده کرد که افراد به شرایط تهدیدکننده یا آسیب رساننده به منزله منبع یا علت استرس خویش اشاره می کنند.


دسته دوم، استرس را به منزله”پاسخ”در نظر می گیرند و بر واکنش افراد در برابر عناصر استرس زا تاکید می ورزند. از این منظر، این رویداد را زمانی می بینیم که افراد واژه استرس را برای اشاره به حالت تنش خود به کار می برند و دسته سوم استرس را به منزله “فرآیندی”که شامل عنصر استرس زا می باشد توصیف می کنند.


همه کودکان و بزرگسالان استرس را تجربه می کنند. منابع استرس ممکن است به موازات تحول افراد تغییر یابد، اما شرایط استرس زا می تواند در هر زمانی در پهنه زندگی رخ نمایند. در این جا منابعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که در “شخص”، “خانواده” و “جامعه”قرار دارند.


منابع درون شخص

گاهی منبع استرس در درون شخص قرار دارد. یکی از منابع استرس که از درون فرد بر می خیزد “بیماری” است. بیمار بودن الزام هایی را بر نظام های زیست شناختی و روان شناختی شخص تحمیل می کند. اگر چه میزان استرس هایی که این الزام ها به وجود می آورند، در میان عوامل مختلف به وخامت بیماری و سن فرد بستگی دارد. چرا که که توانایی بدن برای مبارزه با بیماری طبیعتا در دوره کودکی زیاد است اما در کهنسالی کاهش پیدا می کند و مفهوم بیماری وخیم، برای فرد با توجه به سن او متفاوت است. برای مثال کودکان خردسال دریافت محدودی از بیماری و مرگ دارند. بدین ترتیب ارزیابی آنها از استرس ناشی از بیماری احتمالا متمرکز بر نگرانی های حال حاضر می باشد.


منبع دیگر استرس که از درون شخص بر می خیزد از خلال ارزشیابی مبتنی بر نیروهای انگیزشی متضاد آشکار می شود. یعنی هنگامی که فرد مجبور به انتخاب بین دو یا بیش از دو پیشنهاد شغلی یا انتخاب خانه ای برای خرید باشد، حالت تعارض ایجاد می شود، حالتی که منبع بزرگ استرس است.


منابع درون خانواده

رفتارها، نیازها و شخصیت هر یک از اعضای خانواده بر رفتارها، نیازها و شخصیت دیگر اعضای خانواده تاثیر می گذارد و این امر گاهی استرس به وجود می آورد. تعارض بین شخصی می تواند ناشی از مشکلات مالی، رفتار بی ملاحظه یا هدف های متضاد باشد. این تعارض را می توان هنگامی مشاهده کرد که مثلا خواهران و برادران در خصوص اینکه کدام برنامه تلویزیونی را ببینند بحث می کنند.


طلاق تغییرت استرس زای بسیاری را برای همه اعضای خانواده به وجود می آورد. البته منابع استرس خانواده فراوان هستند و می توان به اخراج از کار، بازنشستگی، مشکلات جنسی، مالی، تغییر شغل، رفتن یک فرزند از کانون خانوادگی، تغییر محل سکونت و …اشاره کرد.


منابع درون جامعه

منابع استرس در جامعه خیلی بیشتر از دو منبع قبلی یعنی خود شخص و خانواده است. برخورد و تماس در اجتماع خود منبع استرس است. افراد در مدرسه و حوادث اجتماعی، ورزشی و کارهای خارج از منزل و عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و غیره دچار استرس می شوند.

مطالب مرتبط :
  1. نقش خوش بینی و بدبینی در مقابله با استرس/ افراد خوش بین کمتر استرس دارند
  2. تاثیر استرس بر سلامت خانواده/ لزوم آگاهی والدین از استرس فرزندان
  3. چرا نوجوانان دچار احساس ناکامی می شوند/ راه درمان و از بین بردن ناکامی
  4. چگونه بر استرس غلبه کنیم/ با برنامه زندگی کنیم
  5. رابطه ترس با هوش در کودکان/ عوامل موثر در اضطراب کودک خود را بشناسیم

پارک علم و فناوری قم

zohur