۱۸ فروردین ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشهRuntime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a “web.config” configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its “mode” attribute set to “Off”.


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the “defaultRedirect” attribute of the application’s <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


مطالب مرتبط :
  1. نسبت میان زندگی روزمره مسلمانان و سیستم حقوقی و فقهی بررسی شد
  2. نقش ابراز علاقه در استحکام خانواده/ احادیثی درباره دوست داشتن زن و فرزند
  3. درنگی بر معنای سکولاریسم/ طراحان اندیشه جدایى دین از سیاست در اسلام
  4. پیری جمعیت باعث گسست فرهنگی می شود/ تبعات پیری جمعیت
  5. آیت الله ابطحی الگوی گمنام عالم دینی در جامعه امروز است

پارک علم و فناوری قم

zohur