۲۷ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کمیسیون اقتصاد اسلامی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی که امروز دوشنبه ۲۷ آبان در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد به ارائه مقاله خود با عنوان «درآمدی بر اقتصاد اسلامی(اقتصاد برکت)» پرداخت و گفت: در این مقاله ما پیشنهاد تأسیس دانشی را به نام «اقتصاد برکت» می دهیم. این علم دانشی است که به کشف علل و موانع رشد پایدار نعمت های مادی مورد نیاز در عرصه زندگی در راستای سعادت جامعه انسانی بر اساس مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه و ارزشی می پردازد.


وی با اشاره به موضوع اقتصاد برکت یادآور شد: بر اساس آیات و روایات نعمتها سه معنا دارد؛ آنچه که موجب راحتی است یا حالتی لذت آمیز و یا چیزی که موجب آسایش می شود مثل مال. در رابطه با برکت هم سه شرط وجود دارد. یعنی خیر بودن و در راه سعادت انسان مفید بودن، فراوانی و دوام و پایداری داشتن سه شرط برکت است. در مورد رابطه نعمت و برکت نیز باید بگویم که به فزایندگی نعمت، برکت می گویند.


این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره ماهیت علل و موانع افزایش برکت گفت: بر اساس آیات قرآن علت تغییر نعمتها، تغییر رفتار خود مردم است. آنچه که موجب افزایش یا کاهش نعمت می شود، افعال جوانحی و جوارحی انسان است. غایت و کارکرد این علم این است که اقتصاد برکت، علم مفیدی است که در راه سعادت بشر قرار می گیرد. ما اگر علمی بنا کنیم که بتواند علل و موانع افزایش و کاهش نعمت را در فرد یا جامعه بیان کند، ما از این طریق می توانیم جامعه مورد مطالعه خود را از نظر عوامل و موانع نعمت توصیف، تحلیل و پیش بینی کنیم.


حجت الاسلام دکتر میرمعزی با اشاره به ماهیت و مبانی قوانین دانش پیشنهادی خود یعنی «اقتصاد برکت»، به تبیین روش کشف قوانین رشد فزاینده و پایدار نعمت پرداخت و افزود: اگر بپذیریم علت تامه افزایش نعمت مادی و مجرد است قطعا بدون مراجعه به وحی و قرآن و روایات به این قوانین دست نمی یابیم، لذا وظیفه دین است که این قوانین را به ما ارائه دهد و این یکی از مبادی ورود دین به ساحت زندگی است که البته ما از آن غافلیم. اگر اقتصاد بخواهد اسلامی باشد مثلا وقتی به تورم نگاه می کند باید با جهان بینی اسلامی بدان بنگرد.


عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به برخی از قوانین برکت بر اساس آیات و روایات، اقتصاد برکت را شبیه اقتصاد رشد توصیف کرد و در تفاوت این دو گفت: در اقتصاد رشد علل و موانع رشد کالا و خدمات با نگاه مادی مورد مطالعه قرار می گیرد اما در اقتصاد برکت نعمت و کالای مورد نیاز که موجب سعادت بشری می شود با یک جهان بینی اسلامی علل و موانعش را مورد مطالعه قرار می دهد.


حجت اسلام میرمعزی در پایان تأکید کرد: در این مقاله بحث علم اقتصاد را مطرح نکردیم بلکه به مطالعه پدیده های علم اقتصاد پرداختیم و پیشنهاد دادیم که ما می توانیم علم برکت را تأسیس کنیم که باید مطالعات اجتهادی در آیات و روایات صورت گیرد. ما فقه الاحکام داریم اما فقه السنن و یا اصول فقه السنن نداریم که شاید نیاز است چنین دانشهایی در حوزه تشکیل شود.

 

مطالب مرتبط :
  1. مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد منتشر شد/ماهیت چند قرائتی سنتز حقوق و اقتصاد
  2. انتشار مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی/نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه فرمول‌بندی و تبیین می‌شود؟
  3. کارگاه آموزشی «اقتصاد پولی، نقش و جایگاه پول در اقتصاد» برگزار می شود
  4. نشست «اقتصاد اسلامی در قرآن» برگزار می شود
  5. رکود ۳۰۰ ساله علم اقتصاد با رویکرد درست پایان نامه ها و مقالات جبران می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur