۲۱ مهر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


آیت الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه در اسلام چه تأکیدی بر همنشین و هم صحبت شده است گفت:مجالست با افراد مختلف در روایات ما مورد بحث قرار گرفته است. مجالست با اخیار و مجالست با اشرار مورد بحث قرار گرفته است. بر مجالست با علما و دانشمندان تأکید شده است. این مسئله خودش نشان می دهد که مجالست و نشست و برخاست با افراد مختلف در انسان تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.


وی افزود: مجالست با علما و اولیلی الهی و افراد با تقوا انسان را جذب علم و عالم و تقوا و متقیان می کند. بر عکس آن انسان اگر با افراد ناباب و شرور مجالست کند کم کم در انسان تأثیر می گذارد و آن شرارت ها به انسان منتقل می شوند. مجالست با افراد تدریجاً در انسان اثر می گذارد مثل کثیف شدن لباس است که به تدریج کثیف می شود و فرد نمی داند چه موقع لباسش کثیف شده است اما به مرور زمان و پس از گذشت دو سه روز احساس می کند که یقه لباسش چرکین شده است. قلب انسان هم همینطور است. اگر در فضای مجالست با علما و اهل اخلاق باشد قلب انسان رنگ می گیرد، بر عکس اگر مجالست با اشرار باشد آن هم باز باعث تأثیرگذاری در قلب انسان می شود. از این جهت مسئله مجالست و نوع جلیل و رفیق در روایات ما بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.


عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در مورد ویژگی های همنشین و هم صحبت خوب از دیدگاه اسلام هم اظهار داشت: در روایات داریم العن الرفیق قبل از الطریق یعنی وقتی در یک راهی می خواهی قدم بگذاری اول از رفیق راه سؤال کن، ببین رفیق راه چه کرده است. رفیق خوب کسی است که عیوب انسان را شفاف به او بگوید در روایات داریم بهترین دوست انسان کسی است که عیوب او را به او گوشزد کند. باز داریم المؤمن مرآة المؤمن مؤمن آینه مؤمن دیگر است. آینه بدون کم و زیاد ویژگی های چهره را نشان می دهد اگر بدی باشد نشان می دهد اگر خوبی هم باشد نشان می دهد. رفیق باید مثل آینه باشد بدون کم و زیاد جهات مثبت و منفی انسان را بگوید و غرض و مرضی هم در کارش نباشد.


آیت الله غرویان در مورد اینکه رسانه ها یی چون تلویزیون و ماهواره چه تأثیری بر همنشینی و مصاحبت با افراد دارند هم عنوا کرد: این ابزارها الان باعث می شود که اولاً یک ارتباطی بین بیننده و خود چهره هایی که در تلویزیون یا در شبکه های ماهواره ای هستند برقرار بشود و گاهی این ابزارها و وسایل باعث می شوند چندین نفر دور هم حمع بشوند و بنشینند ماهواره یا فلان فیلم سینمایی را تماشا کنند.


وی تصریح کرد: اگر آن فیلمی که می بینند مثبت باشد افراد مثبت را دور هم جمع می کند و اگر منفی باشد افراد منفی را کنار هم جمع می کند. بنابراین این ابزارهای روز وسیله تجمع هستند، یعنی باعث تجمیع افراد خیر یا شر می شوند. از این جهت انسان باید مواظب باشد که در کنار این ابزارها و رسانه ها با چه کسانی همنشینی می کند و مواظب تأثیرات آنها بر خود باشد.

مطالب مرتبط :
  1. تفاوت دیدگاه اسلام درباره حکومت با سایر ادیان/ نگاه اسلام به انسان تک بعدی نیست
  2. حج باید منشأ دستاوردهای راهبردی سیاسی و اجتماعی برای جهان اسلام باشد
  3. کارآفرینی از دید اسلام تولید و خلاقیت است/ رابطه کارگر و کارفرما باید بر اساس برداری وعدالت باشد
  4. ابزار تبلیغ در اسلام/ ابزار تبلیغ هم باید مشروع باشد
  5. تعهدات حزبی بسیار مورد تأکید اسلام قرار گرفته است/ باید منافع ملی محور تعهدات حزبی و سیاسی باشد

پارک علم و فناوری قم

zohur