۱۷ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب«جنایت و مجازات در حقوق اسلامی: نظریه و عمل از قرن سیزدهم تا قرن بیست و یکم Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century»، از مجموعه  «تم های حقوق اسلامی» توسط «رادلف پیترز» منتشر گردید.


نویسنده در فصل نخست این کتاب به بررسی اصول پایه ای حقوق جزای اسلامی پرداخته است و کوشیده است تا درکی تاریخی و بعضا انتقادی، از دکترین کلاسیک حقوق اسلامی به دست دهد.


وی سپس در فصل دوم به رویکرد ویژه امپراطوری عثمانی به حقوق جزای اسلام پرداخته است و از رابطه آن با دکترین کلاسیک حقوق اسلامی سخن به میان آورده است.


فصل سوم کتاب، ازجمله به مطالعه موردی افول توجه به حقوق اسلامی در هند تحت تسلط بریتانیا و نیجریه پرداخته است و ضمن چنین مطالعه ای، کاهش توجه به حقوق جزای اسلامی را پس از از رونق افتادن امپراطوری عثمانی توضیح داده است.


فصل بعدی کتاب به وضعیت حقوق اسلامی به عصر جدید اختصاص یافته است. در این فصل نویسنده کتاب، از جمله به موقعیتی تاریخی در رویکرد به حقوق اسلامی اشاره کرده است. این موقعیت تاریخی تداوم پیوسته اجرای این حقوق در برخی بخش های جهان اسلام بوده است.


نویسنده در توضیح این فهم خود از مسئله به تداوم اجرای حقوق اسلامی در کشور عربستان، به رغم نقدهایی که به آن وارده کرده است، پرداخته است.


ذیل نگاهی کلی می توان گفت که این  کتاب در پی آن است که درکی تاریخی از زنجیره ای از دکترین های حقوقی در جهان اسلام، از عهد عثمانی تا به امروز، به دست دهد. ویژگی کتاب در ارائه توضحیات تاریخی خود وفادار ماندن به تم بررسی «رابطه تئوری و عمل» در مطالعه حقوق اسلامی است.


به زبان دیگر در این کتاب با تلاشی پژوهشی مواجه می شویم که حاصل آن بررسی ارتباط عمل و نظریه در مطالعه ای تطورشناسانه از حقوق اسلامی است. این رویکرد سبب شده است که مباحث کتاب در حوزه مورد بررسی خود به صورت قابل توجهی فراگیر باشد و عرصه های مختلف تئوری و اجرای حقوق اسلامی را پوشش دهد.


ناشر این کتاب انتشارات شناخته شده دانشگاه کمبریج است. این کتاب، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵  در ۲۱۹ صفحه به بازار نشر عرضه گردید.

 

فصلهای این کتاب از قرار زیر است:


–  دکترین کلاسیک


– اجرای حقوق جزای اسلامی در دوره پیشامدرن: امپراطوری عثمانی


– کاهش نقش حقوق جزای اسلامی


– حقوق جزای اسلامی در عصر ما


– نتیجه گیری

مطالب مرتبط :
  1. «مطالعاتی در فقه و حقوق اسلامی مدرن» منتشر شد
  2. استعداد سازگاری حقوق اسلامی با نیازها و شرایط جامعه در دوره های تاریخی گوناگون بررسی و مکتوب شد
  3. تأثیر عوامل خارجی بر دیدگاه های مطرح در فقه اسلامی بررسی و مکتوب شد
  4. «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی اُتانازیا با رویکرد حقوق کیفری» منتشر شد
  5. «حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur