۵ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، شاید وقتی از گروه صحبت می شود در ذهن بیشتر مردم گروههای ناباب تداعی شود، در حالی که از دیدگاه روانشناسی رشد و روانشناسی اجتماعی گروه نقش مهمی در رشد اجتماعی کودک و نوجوانان بازی می کند. البته ویژگیهای گروههای دوره کودکی و گروههای دوره نوجوانی یکسان نیستند.


می توان برخی ویژگی ها را برای گروههای دوره کودکی برشمرد:


– هدف عمده گروههای کودکان، تفریح و بازی است؛ یعنی کودکان بیشتر به قصد بازی و تفریح با همسالان خود جمع می شوند و به صورت دسته و گروه در می آیند، در حالی که در دوره نوجوانی، این رفتار برای ارضای نیازها و با هدف های گوناگون انجام می شود.


– دوره کودکی،گروهها بیشتر از کودکانی تشکیل می شود که نزد همسالان یا بزرگسالان از مقبولیت و پذیرش اجتماعی برخوردارند، در حالی که در دوره نوجوانی شاید شکست یا ناکامی در روابط اجتماعی، از دلایل مهم تشکیل گروههای نوجوانی باشد.


-در دوره کودکی، انتخاب اعضای گروه همسال معمو لا تصادفی و غیر گزینشی است؛ یعنی کودکان برای پیدا کردن همبازی و دوست، زیاد درصدد انتخاب و گزینش نیستند، اما در دوره نوجوانی این عمل گزینشی و حساب شده می شود.


– گروههای دوره کودکی، بیشتر از کودکانی تشکیل می شود که معمولا در یک حدود سنی و وضع رشد مشابه به سر می برند، ولی افراد گروههای نوجوانان ممکن است از سطح سنی یکسان بر خوردار نباشند، زیرا در دوره نوجوانی، ویژگی های ظاهری، تشابه درخصوصیات روان شناختی و همسانی در اهداف و آرزوها و نیازهای روانی بیشتر اهمیت پیدا می کند.


-در گروههای دوره کودکی، کودکان لزوما همجنس هستند و کودکان هر دو جنس در این مساله اصرار و تعقیب زیادی نیزنشان می دهند”خصوصا پسران”؛ولی در گروههای دوره نوجوانی تمایل به ارتباط با جنس مخالف پیدا می شود.


تاثیرات گروه برکودکان


گروه همسالان در کودکان تاثیرات مثبت زیر را به جا می گذارد؛


-زمینه های استقلال کودک را از بزرگسالان خصوصا والدین فراهم می کند.


-همکاری و تعاون با دیگران را به کودکان آموزش می دهد.


– به کودکان یاد می دهد که چگونه رفتار اجتماعی قابل قبول داشته باشند.


-به کودکان رقابت با دیگران را یاد می دهد.


-پذیرش مسئولیت و انجام دادن آن را به کودکان یاد می دهد.


-به کودکان می آموزد که چگونه در رفتار بد دیگران دخالت کرده،آنها را اصلاح کنند.


-صداقت و وفاداری نسبت به دیگران را به کودکان یاد می دهد.


در این دوره، کودکان این تاثیرات را از طریق همانند سازی با گروه همسالان می پذیرند. کودکان دراین دوره به طور افراطی سعی می کنند که مانند گروه همسالان خود رفتار کنند. می خواهند مانند آنها لباس بپوشند، حرف بزنند و اه بروند و به طور کلی رفتار و عقایدی مانند آنها داشته باشند.


تمایل به همانند سازی با اعضای گروه معمولا بین ده و یازده سالگی به اوج خود می رسد. وابستگی و تعلق به گروه،غیر از تاثیرات مثبت، آثار منفی نیز دارد، از جمله اینکه کودک از پذیرش ارزشها و اصول والدین سرپیچی کند و بین کودکان و والدین از این نظر برخورد به وجود آید. ممکن است کودکان وقت زیادی را با همسالان و اعضای گروه و دسته خود صرف کنند، در حالی که خانواده نیز از آنها انتظارات بیشتری در مقایسه با دوره قبل دارد. ممکن است کودکان در برآوردن این خواسته ها با شکست و ناکامی روبو شوند. همین مساله باعث برخورد بین کودک و والدین می شود و ارتباطات عاطفی آنها را سست تر کند.

مطالب مرتبط :
  1. استفاده از ابزارهای نوین آموزشی در آموزشهای دینی به کودکان ضروری است
  2. ابوریحان پیشگام آموزش فلسفه به کودکان در ایران
  3. معروفترین روش آموزش فلسفه به کودکان
  4. کودکان از طریق اخلاق باور خدا به آنها متقل می شود
  5. دیندارانه زیستن اولیای کودک بهترین تبلیغ دینداری برای کودکان است

پارک علم و فناوری قم

zohur