۳ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، ویژگی های رفتاری و ارتباطی که باعث می شود تا همسری از حالت تعادل ارتباطی و رفتاری با شریک زندگی خویش خارج و تبدیل به همسری ناسازگار شود، البته به ندرت می توان یافت همسری را که این موارد را تجربه نکرده باشد.


همسران در طول زندگی زناشویی با توجه به پیشامدهای مختلفی که در زندگی برایشان رخ می دهد، دچار نوسان هایی در رفتار، شخصیت و ارتباط خود با همسر، فرزندان و سایرین می شوند. ولی میزان و شدت مشکلات، طول مدت و تداوم رفتار و ویژگی های رفتاری خاص است که ناسازگار بودن آن را مشخص می کند. در اینجا به طور مختصر به عمده ترین ویژگی های همسر ناسازگارمی پردازیم:


– همسر ناسازگار مشکلات و ناهنجاری هایی در رفتار و شخصیت خویش دارد؛ یکی از مسائل بزرگ جامعه ما، پایین بودن میزان آگاهی عمومی نسبت به سلامت رفتار است. عامه مردم معمولا مهمترین و آسیب زا ترین مشکلات رفتاری را می شناسند، ولی آشنایی چندانی با رفتارهای آسیب زای دیگر ندارند. در صورت آشنایی بیشتر با رفتارهای آسیب خورده می توان به برطرف کردن این رفتارها مبادرت ورزید.


رفتار و شخصیت انسان امر و پدیده ای بسیار آسیب پذیر است به نحوی که عوامل بسیاری می توانند به آن آسیب برسانند. فردی که رفتار و شخصیتی آسیب خورده داشته باشد در انجام و ظایف اجتماعی، انسانی و خانوادگی و خصوصا همسری خویش، با مشکل روبرو شده و تبدیل به همسری ناسازگار می شود.


همسر ناسازگار قادر به ایجاد مدیریتی سازنده و متعادل بین همسر و خانواده خویش نیست؛ یکی از ویژگی های یک فرد بالغ توانایی اداره و برخورد مناسب با والدین، خانواده، فامیل و همسر خویش است. به طوری که خانواده درگیری و مشکلی با همسرش پیدا نکند. البته افرادی که رفتار و شخصیتی سالم داشته باشند معمولا مرز میان خود و دیگران را به خوبی تشخیص می دهند. ولی چنانچه به این توانایی تسلطی نداشته باشند، وظیفه همسر است که میان خانواده و همسر خویش مدیریت درستی اعمال نماید تا تنش و درگیری ایجاد نشود. همسری که به چنین توانایی مجهز و مسلط نباشد،به دلیل اینکه ناراحتی ها و مشکلاتی را برای همسر خود به وجود می آورد، همسری ناسازگار تلقی می گردد.


-همسر ناسازگار، امکان برقراری ارتباط صحیح با شریک زندگی خویش را ندارند؛ یکی از عمده ترین مشکلات میان همسران، ناتوانی در برقرارکردن ارتباط میان خودشان است. در بسیاری از مواقع همسران قادر نیستند که پیام خود را به طرف مقابل خویش انتقال دهند،یا پیامی که از سوی یک همسرارسال می شود توسط طرف مقابل یا گرفته و ادراک نمی شود و یا به درستی تفهیم نمی شود و یا به نحوی دیگر، غیر از منظور اصلی فرستنده ی پیام،ادراک می شود.


بارها دیده شده که همسران می گویند ما زبان یکدیگر را نمی فهمیم. همسری که نمی تواند به درستی با شریک زندگی خود ارتباط برقرار نماید یا رغبت چندانی به این کار ندارد، یا توانایی چنین کاری را دارد ولی از انگیزه ی کافی برای برقراری ارتباط برخوردار نیست و یا رغبتی از خود نشان نمی دهد.چنین رفتاری می تواند مشکلات مختلف و بسیاری را برای همسران و خانواده ایجاد نماید. به عبارت دیگر همسری که قادر به برقرار کردن ارتیاط با همسر خود نباشد به همسری ناسازگار تبدیل می شود.


همسری که اقدام به بی وفایی و خیانت می نماید، همسری ناسازگار است. یکی از ویژگی های همسر سالم، وفادار ماندن از لحاظ عاطفی و جنسی نسبت به همسر است. همسر سالم، شخص سومی را درگیر زندگی عاطفی و جنسی مشترک خویش می  نمی نماید. وقوع بی وفایی و خیانت در خانواده، بسیاری از پایه های اساسی زندگی مشترک را متزلزل می کند. همسری که اقدام به بی وفایی و خیانت می نماید، با وجود داشتن نکات بسیار و شرایط مثبت، تا مدت ها شرایط ناهنجار و نامتعادلی را در زندگی مشترک خویش به وجود خواهد آورد. وقوع بی وفایی یا خیانت در زندگی مشترک،گاهی اوقات آسیب های جبران ناپذیری را به زندگی مشترک همسران وارد می نماید. همسری که اقدام به چنین عملی نموده، با وجود دارا بودن ویژگی های مثبت، تبدیل  به همسری بی وفا و خائن پیشه و همسری ناسازگار می شود.


در نتیجه برای  یش نیاز یک زندگی مشترک موفق،داشتن میزان مشخصی از رشد عاطفی و شخصیتی در هر یک از همسران است. افرادی که از لحاظ رفتاری و شخصیتی آسیب خورده اند به دلیل اضطراب زیاد در درون، نیروی ذهنی و فکری فراوانی صرف مبارزه و کاهش اضطراب می نمایند


بدیهی است که عواطف چنین افرادی در حد کودکان باقی می ماند و رشد، بلوغ و جا افتادگی یک فرد بالغ و سالم را پیدا نمی کنند. به همین دلیل، همسران چنین افرادی در برخورد با آنها با مشکلات مختلفی روبرو می شوند. این افراد ممکن است در اجتماع و در محیط کار با هیچ گونه مشکل و ناراحتی روبرو نشوند، ولی با توجه به این که ارتباط با همسر، نیازمند پختگی و جاافتادگی عاطفی خاصی است،در صورت عدم وجود چنین امری در ارتباط با آنها دچار مشکل می شوند. به عبارت دیگر فردی که فاقد عواطف رشد یافته ای در حد یک همسر بالغ باشد، رفتار و عواطفی در حد یک فرد خام، نابالغ، رشد نکرده و کودکانه از خود نشان می دهد و تبدیل به همسری ناسازگار خواهد شد.

بدون مطلب مرتبط

پارک علم و فناوری قم

zohur