۱۳ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر حسن فتحی استاد فلسفه دانشگاه تبریز در مورد وضعیت ترجمه متون علوم انسانی در کشور اینکه آیا هدفمند است یا نه و مشکلات مربوط به این حوزه به خبرنگار مهر گفت: اول باید ببینیم منظور از هدفمندی چیست. اگر این باشد که نهادهایی از خارج از بستر تخصصی حوزه های مختلف علوم انسانی و خارج از افراد شاغل در علوم انسانی هدف هایی تعیین بشود و تشویق ها و ترغیب ها یا محدودیت ها و تسهیلاتی انجام بگیرد که نمونه هایی از این کارها گاهی اوقات دیده می شود این نوع هدفمندی نه تنها مطلوب نیست بلکه ممکن است کار را خرابتر بکند.


وی افزود: اما اگر منظور از هدفمندی این باشد که افراد و نهادهای شاغل در علوم انسانی با یکدیگر در ارتباط باشند از کار همدیگر با خبر باشند اولویت ها را هم تشخیص بدهند و هم تعیین کنند و زمینه ها برای ارتباط اینها و اولویت هایی که تعیین می کنند فراهم باشد این نوع هدفمندی هم خوب است هم برای ماندگاری کارهایی که صورت می گیرد پایه ساز است.


استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز اظهار داشت: وضعیت موجود ترجمه هم به گونه ای است که از یک طرف دخالت غیر اهل فن در حوزه علوم انسانی دخالت هایی که عمدتاً سطحی از جهل مرکب و تیری به غیب زدن یا توهمی دوست و دشمن را تلقی کردن در آنها می بینند. از یک طرف این نوع دخالت ها و از طرفی هم کمبود یا نقص زمینه برای ارتباط اهالی علوم انسانی با یکدیگر و اولویت بندی ها و هدفمند کردن ها از سوی آنها این دو با هم باعث شده که الان وضعیت ترجمه و انتقال علوم انسانی از سایر زبان های دیگر خواه درباره متون معاصر خواه درباره متون کلاسیک الانه زمینه خیلی مطلوبی نیست.


این محقق و نویسنده تصریح کرد: بر این همه باید وضعیت نامطلوب چاپ و نشر و معیشت اهل قلم را هم اضافه کرد.


این نویسنده و مترجم درباره راهکار حل این مشکلات هم تصریح کرد: برای حل این مشکل دو راهکار اساسی وجود دارد. یکی اینکه کارها را به خود افراد علوم انسانی واگذار کنیم و به آنها اعتماد کنیم . دیگر اینکه نهادهای مرتبط با فرهنگ و چاپ و نشر که کارشان خدمات رسانی برای فعالیت های علوم انسانی است حدود خود را بدانند و به جای آن که ندانسته فرمان بدهند برای تدارک کتاب، تدارک چاپ، تدارک نشر، تهیه کاغذ و تهیه آنچه که اهل تحقیق لازم دارند زمینه ساز باشند


فتحی یادآورشد:  متأسفانه گاهی اوقات دیده می شود که قضیه وارونه است و کسانی که کارشان خدمات رسانی است در حوزه فرماندهی و تعیین خط مشی و احیاناً تعیین اهداف قرار می گیرند.

مطالب مرتبط :
  1. پیشرفت در علوم انسانی کلید توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور است
  2. کارگاه ترجمه متون فلسفی برگزار می‌شود
  3. گامی موثر در راستای تحقق نوآوری در علوم انسانی و کاربردی سازی یافته های علوم انسانی رقم خورد؛تفاهم نامه مرکز رشد علوم انسانی و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به امضا رسید
  4. ضرورت شناخت علوم انسانی با روش های کاربردی
  5. بیانیه اندیشمندان و کارگزاران علوم انسانی درباره آینده این علوم

پارک علم و فناوری قم

zohur