۶ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، گرایش روزافزونی که از سالها پیش به روانشناسی کودک نشان داده می شود، باعث شده که مطالعه روش های بیان سالهای نخستین عمر، به خصوص بازی و نقاشی مورد توجه قرار گیرد. درباره نقاشی کودکان باید گفت که نقاشی آزاد از ارزش زیادی برخوردار است. زمانی که در مدرسه تحصیل می کنیم هیچگاه در این مورد آموزش خاصی نمی بینیم چرا که در آنجا به جای نقاشی، کپی کردن از روی مدل ها معمول است.


امروزه می دانیم در نقاشی بدون مدل، کودک به انجام نوعی آفرینش واقعی دست می زند و می تواند به گونه ای غیر قابل مقایسه، برای بیان آنچه در درونش می گذرد، زمانی که خلق می کند بهتر از زمانی که دست به تقلید می زند سخن بگوید. کودک با انجام این عمل،از تلقی خود نسبت به دنیای پیرامونش به ما خبر می دهد و ما را نسبت به شخصیت خاص خویش آگاه می کند.


می دانیم که اگر به کودکان خردسال یک ورق کاغذ و مداد بدهیم، خیلی زود به نقاشی کردن چیزی مشغول می شوند و اغلب پیش از رسم اشیا دوست دارند که تصویر یک”آدمک”را نقاشی کنند. کودک اشیا را آن گونه که می بیند نمی کشد، زیرا از انجام این کار عاجز است بلکه آنها را آن طور که درک می کند و به بیان دقیق تر، آن طور که خودش را درک می کند نقاشی می کند و این کار با توجه به درجه رشد بلوغ روانی- حرکتی او صورت می پذیرد. بنابراین می بینیم که غریزه طفل از “تصویر جسمانی”خویش مشخص کننده آن چیزی است که در هر سن به نام”آدمک” ترسیم می کند. با استفاده از این شیوه بهره هوشی کودک را مشخص می کنند.


برای این منظور می توان از تست آدمک استفاده نمود. این آزمون سطح هوشی یک فرد را بر حسب درجه مهارت، تعادل عمومی و غنای جزییات که بر حسب آن آدمک ترسیم شده است تعیین می کند. نقاشی آزاد که ممکن است نمایشگر فرد یا هر چیز دیگر باشد علاوه بر امکان اندازه گیری سطح هوشی،اجازه بررسی چگونگی ادراک فرد را نیز می دهد.


در نقاشی، تنها عناصری که از”فرم”یافت نمی شود، بلکه در کنار شکل مضمون و محتوا نیز به چشم می خورد،و در همین مضمون است که شخصیت به نمایش گوشه هایی از خویشتن می پردازد. بنابر این در نقاشی خود به خودی یک کودک، علاوه بر سطح هوش و چگونگی ادراکش از دنیای خارج، می توان از زندگی عاطفی وی نیز پرده برداشت.


نقاشی کودک همواره مسائل دیگری غیر از سطح هوشی و رشد روانی را نیز بیان می کند. در نقاشی کودک موجودیت خود و دیگران و یا چگونگی احساس زیستن خود و دیگران را فرافکنی می نماید. نقاشی آزاد نوعی برون فکنی یا فرافکنی محسوب می شود یعنی در اینجا، تمامی شخصیت و به ویژه عناصر خودآگاه و ناخودآگاه وی سعی می کنند خود را با استفاده ازآزادی داده شده به فرد به بیرون بیفکنند.


نقاشی آزاد یکی از انواع همین تست های فرافکن محسوب می شود. آنچه را که این آزمون اختصاصا فراهم می کند، بیان تمایلات ناخود آگاه شخصیت است، بنابراین وقتی در برابر هر نقاشی آزاد قرار می گیریم، باید از خویشتن سوال کنیم که چه سطحی از شخصیت را برای ما فاش می کند؟ یا به گونه ای دیگر، سهم ناخود آگاه و خود آگاه بیان شده در نقاشی کدام است؟


در نتیجه می توان گفت که نقاشی کودکان می تواند راهی برای شناخت هوش، عواطف و احساسات کودکان را برای ما نمایان سازد و از طریق نقاشی کودکان می توانیم به احساسات درونی و حتی افسردگی ها و استرس های آنان پی ببریم و راحت تر به درمان آنها بپردازیم.

مطالب مرتبط :
  1. آمادگی مسجد جمکران برای پذیرایی ۱۲ هزار کودک در نیمه شعبان
  2. رابطه ترس با هوش در کودکان/ عوامل موثر در اضطراب کودک خود را بشناسیم
  3. نشست تخصصی نگاهی نو به کودک و فلسفه برگزار می شود
  4. کودک هیچ فرقی با بزرگسال در توان عقلانی ندارد
  5. دیندارانه زیستن اولیای کودک بهترین تبلیغ دینداری برای کودکان است

پارک علم و فناوری قم

zohur