۹ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


آیدی در دوره کارشناسی در دانشگاه کانزاس در رشته خطابه و نمایش تحصیل کرده است. او در این دوره با بحث های نظری در مورد پوزیتیویسم و فلسفه علم- که در دهه ۱۹۵۰ در دانشگاه انگلو- امریکن متداول بودند- آشنا می شود. با این همه، علاقه مندی های اصلی وی فلسفه های اگزیستانس و آثار کامو، سارتر، تیلیش، و کی یر کگور بوده است.


 قصد آیدی در اوان زندگی فکری این بود که فیلسوف الهی دان شود و به همین دلیل از مدرسه الهیاتی آندور نیوتن در ۱۹۵۹ بورسی دریافت می کند، جایی که فلسفه قاره ای جزء مواد درسی بود و کارهای پوپر و یاسپرس تدریس می شد. آیدی به مطالعات انجیلی علاقه مند می شود و با نظارت نورمن گوت والد درجه کارشناسی ارشد الهیات دریافت می کند و در دومین  سال حضور در این مدرسه کشیش رسمی دانشگاه ام. آی. تی می شود.


آیدی تا زمانی که در ۱۹۶۴ از رساله دکتری خود در دانشگاه بوستون دفاع می کند در این سمت باقی می ماند. در دانشگاه ام. آی. تی  آشنایی با هیوبرت دریفوس و سموئل توداس و دیگران وی را به جد به سمت پدیدارشناسی می کشاند. او در این دوره مدرسه الهیات هاروارد با تیلیش هم کار می کند و از طریق وی با هایدگر بیشتر آشنا می شود.


با ادامه تحصیل در دوره دکتری، اولویت پژوهش های فلسفی (نسبت به مباحث الهیاتی) در مشی فکری آیدی پدیدار می شود. با این چرخش، توجه وی بیش از پیش به پدیدارشناسی و آثار هوسرل و هایدگر و مرلوپونتی جلب می شود.فیلسوفانی که در فضای فلسفه تحلیلی متفکرانی حاشیه ای بوده اند. او با سرپرستی جان لاولی و ارازیم کوهاک اولین رساله دکتری در مورد فلسفه ریکور را در جهان انگلیسی زبان می نگارد.


پس از آن طی یک دوره مطالعاتی در پاریس یکی از اولین آثار را به زبان انگلیسی در مورد ریکور می نویسد که خود او هم بر این مجموعه مقدمه ای نگاشته است. این اثر با نام پدیدار شناسی هرمنوتیکی: فلسفه پل ریکور(۱۹۸۶) منتشر شده است. بعد از این او بر ترجمه کتاب نزاع تفسیرهای ریکور مقدمه ای می نویسد و آن را تدوین و اصلاح می کند.


آیدی  تدریس را در دانشگاه ایلینویز جنوبی شروع می کند و تا ۱۹۶۹ در آنجا می ماند. در این دوره به پدیدار شناسی کار علاقه مند می شود و همین او را به سمت ابزارها و تکنولوژی ها می برد. سپس به دانشگاه ایالتی نیویورک در سانی استونی بروک می رود که تا کنون هم در آنجاست.


وی از اولین سال اقامت در دانشگاه با تأسیس دوره دکتری همراه است و سعی می کند مواد درسی را تا اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی گسترش دهد و کاری کند که از دروس رسمی فلسفه انگلوساکسون فراتر روند. همین باعث می شود گروه فلسفه دانشگاه سانی استونی بروک و دیگر گروه های آموزشی این دانشگاه به نمونه هایی از بهترین مراکز تربیت کننده متخصصان فلسفه قاره ای بدل شوند.


او حتی اخیراً گروه مطالعاتی تکنو ساینس (علم الفن) را هم تأسیس کرده است که افرادی از سراسر دنیا به آن می آیند و سمینارهایی ارائه می کنند، نشستهایی که تنها به بررسی اندیشه های متفکران زنده اختصاص داشته است.


آیدی همیشه به حل مسئله توجه دارد و کمتر دغدغه های صرف تفسیری از خود نشان داده است. به این دلیل، هرچند ریکورشناسی سرشناس است کمتر با این نام شناخته می شود. در مورد مواجهه وی با هایدگر هم این نکته صدق می کند. یعنی هر چند او در مورد هایدگر بسیار نگاشته است و فهم خوبی از آرای وی دارد، سعی نکرده است آنها را چنان جمع و جور کند که در حلقه هایدگر شناسان درآید.

مطالب مرتبط :
  1. فلسفه تکنولوژی دون آیدی
  2. نگاهی به زندگی شریعتی؛ از تولد در روستای کاهک تا درگذشت پرابهام در لندن
  3. بزرگداشت «شهید انتظار» در مقابل دفتر حافظ منافع مصر/ نگاهی به زندگی شیخ حسن شحاته
  4. نگاهی کوتاه به زندگی حضرت زینب(س)/ القاب قرة عین مرتضی
  5. "علی اکبر" الگوی شجاعت و سخاوت/ نگاهی به سه دوره زندگی حضرت علی اکبر(ع)

پارک علم و فناوری قم

zohur