۱ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، کتاب «مطالعه اسلام در عمل Studying Islam in Practice» به سردبیری گابریل مارانسی و با همکاری مجموعه از نویسنگان تالیف و ارایه شده است. 


تلاش نویسندگان کتاب آن بوده است که به اسلام،‌ به مثابه دینی پویا و زنده در جهان امروز، در قامت موقعیتی عملی و انضمانی‌(که در ارتباط با سبکهای زندگی و رویکردهای حقوقی و فقهی جاری و ساری در میان مسلمانان معنا می یابد) بنگرند و سنتها و اعمال مرسوم و معتبر در این آیین فراگیر و جهانی را از منظری اینگونه توضیح دهند و بررسی نمایند.


در واقع در این کتاب به مجموعه وسیعی از مباحث مرتبط با مسلمانان پرداخته شده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: مطالعه دادگاه هایی که براساس حقوق خانواده اسلامی در مراکش عمل می کنند. مطالعه احوال زنان شیعه مسلمان که در کالیفرنیای جنوبی زندگی می نمایند، چند و چون و نحوه دربرگیرندگی جنسیت در مساجد در انگلستان، مطالعه موقعیت و احوالات مسلمانان در فضای مجازی و مباحث مرتبط و مترابط با آن از مناظر مختلف حقوقی، احوالات مسلمانان در ترکیه و مطالعه موردی استانبول و… .


از نکات جالب این تحقیق چند وجهی بودن آن است که در آن با رویکردهای مختلف نویسندگان مقالات متعدد مواجه می شویم. این تعدد سبب می شود تا پس از مطالعه این اثر، علاوه بر موضوعات مطرح و مورد بحث در کتاب، درکی نیز از سطوح و جوانب مختلف مطالعات اسلامی انضمامی (مطالعات که در ارتباط با عرصه های زندگی انجام می شوند) در زمینه هایی نظیر حقوق و فقه و نیز فرهنگ و آداب اسلامی به دست آوریم و با ادبیات این عرصه (به ویژه در فضای پژوهش هایی که به زبان انگلیسی انجام شده است) بیش از پیش آشنا شویم.

مطالب مرتبط :
  1. ولایت فقیه احیا کننده اسلام ناب در جهان امروز است
  2. بررسی جایگاه قصد در کتب فقهی و حقوقی جهان اسلام/ معرفی چند کتاب
  3. همراهی قرآن با ولایت منجر به مصونیت اسلام می شود/ نتایج شوم سقیفه تا به امروز جهان اسلام را رها نکرده است
  4. حقوق و سیاست در جهان اسلام از اوایل تا اواخر دوره قرون میانه بررسی شد
  5. «حقوق اسلامی و نظریه های حقوقی» منتشر شد/ بررسی بهره گیری حقوق اسلامی از منابع حقوقی خارج از جهان اسلام

پارک علم و فناوری قم

zohur