۲۸ تیر ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، قرآن مجید با سوره “حمد” آغاز می شود که نماز بدون خواندن آن صحیح نیست و دومین سوره (در آیه دوم) به اول عبادتی که بعد از ایمان به غیب اشاره می کند”نماز” است که در صفات متقین، مومنین، محسنین و صاحبان عقل بیان شده است. بعد در حالات پیامبران این موضوع مشاهده می شود که گاهی سفارش به نماز را پروردگار جهان از صفاتشان به حساب آورده، چنانکه درباره حضرت اسماعیل (ع) دیده می شود که خداوند در سوره مریم می فرماید در آن کتاب، اسماعیل را بیادآور! زیرا او صادق الوعد و فرستاده ای بود و اهل خود را به نماز و زکات فرمان می داد.


گاهی خداوند سفارش به نماز را نسبت به خود آنان، بیان فرموده، چنانکه در حالات حضرت عیسی(ع) در آیه ۳ سوره مریم دیده می شود که به امت خود گفت خداوند مرا به نماز و زکات تا زنده هستم سفارش نموده است. زمانی حالات حضرت لقمان را بیان می کند می فرماید: ای فرزندم! نماز را بپادار. خداوند متعال وقتی که حالات ابراهیم(ع) را شرح می دهد می فرماید؛ پروردگارا مرا و فرزندم را بپا دارنده نماز قرارده. همچنین خداوند صفات آباد کنندگان مساجد را آیه ۱۱ سوره برائت بیان می فرماید؛ کسی مساجد را تعمیر می کند که به خدا و روز قیامت گرویده و نماز را به پا می دارد.


آیات فراوانی موجود است که در تمام آنها به اقامه نماز، امر شده، چنانکه در سوره های مزمل، مجادله، نور، حج، بقره، مائده، نسا، انعام، اعراف، انفال و غیره آن،دیده می شود. همچنین آیات چندی وجود دارد که درباره محافظت بر نماز وارد شده چنانکه در سوره انعام، مومنون، معارج و بقره مشاهده می گردد.


آیاتی هم وجود دارد که بعضی فوائد نماز را بیان داشته، چنانکه آیه ۴۵ سوره عنکبوت فرموده است: “بدرستی که نماز از فحشا و منکر جلوگیری می نماید”. فحشا چیزی است که زشتی آن بسیار بزرگ است چه در گفتار باشد یا در رفتار، و منکر آن است که عقل به زشتی آن حکم نموده و شریعت هم آن را تایید می کند.


علت وجوب نماز


در تمام عبادات، برای ما تنها فرمان الهی کفایت می کند، زیرا می دانیم خداوند حکیم و پروردگارعلیم، هیچ فرمانی را بدون جهت صادر نمی کند و هیچ دستوری را بدون حکمت و مصلحت نمی دهد، پس امر و حکمش به تنهایی ما را بس ،و نیازی به دانستن فلسفه آن نیست، بلکه می توان گفت اگر زمانی ماموریتی انجام گرفت، از جهت شناخت فلسفه آن بدون توجه به فرمان خدا،چنان عملی پذیرفته نخواهد شد. زیرا به عنوان امر مولی انجام نگرفته، مگر آنکه هدف و انگیزه از انجام عمل، فرمان خدا باشد، که چون او فرمان فرما و من بنده ام و غرض از فلسفه آن، معرفت بیشتری نسبت به مولی باشد، چون وقتی حکمت و فلسفه عمل را فهمید، محبتش نسبت به خدا زیادتر گشته و بداند که اوست به مصالح و مفاسد داناست و لذا به چیزی فرمان می دهد و از چیزی منع می فرماید.


بنابر روایتی از حضرت رضا(ع) سوال شد که چرا نماز واجب گردیده است؟ و حضرت فرمود: علت وجوب نماز آن است که آن نماز اقرار به ربوبیت برای خدای عزوجل و برانداختن شرک و طاغوت و به پا ایستادن در برابرخدای جبار”جل جلاله” با ذلت و مسکنت، و خضوع، و اعتراف و طلب اقاله از گناهان گذشته، و نهادن صورت بر زمین در هر روز به جهت بزرگداشت خدای بزرگ است و اینک یاد کننده باشد بدون فراموشی و کراهت و گردن کشی و خاشع و ذلیل و راغب و طالب برای زیادتی در دین و دنیا علاوه برآنچه در آن است از لزوم و مداومت بر ذکر خدای عزوجل در شب و روز، تا اینکه بنده آقا و مدبر و آفریدگار خود را فراموش ننماید، پس گردنکشی کرده و طغیان نماید و در یاد خدایش باشد و در پیشگاه پروردگار خود بایستد،در حالی که از گناهان بیزار و نماز او را از تمام انواع فساد مانع گردد.


               

مطالب مرتبط :
  1. چگونه نماز گناهان را محو می کند/ چند حدیث زیبا درباره آثار عجیب نماز
  2. راه رسیدن به بهشت از دید قرآن؛ از ایمان تا نماز و شهادت
  3. رابطه نماز با تواضع/ نماز وسیله دوری از تکبر است
  4. شرایط، مبطلات و مکروهات روزه/ فوائد و آثار روزه از منظر قرآن
  5. چرا نماز برای ما سنگین می شود/ چگونه نماز برای ما شیرین می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur