۲۵ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نشست علمی آذرماه ۱۳۹۲ انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان نقش فرهنگ بومی در آموزش و پرورش با سخنرانی دکتر فاطمه زیباکلام مفرد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برپا می شود.


این نشست یکشنبه ۳ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.


چکیده بحث


از واژه فرهنگ به سه صورت استفاده می شود:

۱) معنای مردم شناسی یا انتروپولوژیکی که به سنتهای نهادینه شده بر می گردد و در آن قالب الگوهای رفتاری از سننی مانند اعیاد مراسم دینی و غیره الهام می گیرد.


۲) در اکثر جوامع از واژه فرهنگ به معنای ادب اجتماعی استفاده می شود مانند اینکه در را برای خانمها باید باز کرد و یا به بزرگترها سلام کرد و نظایر آنها.


۳) فرهنگ به معنای درک و آشنایی با حوزه ی هنر و ادبیات نیز به کار می رود که در این سخنرانی از فرهنگ به این معنا استفاده می شود و نقش تعلیم و تربیت در اشاعه آن بررسی می شود و مسلم است که اهمیت فرهنگ شامل ادبیات و هنر بومی در آن محور اصلی بحث قرار می گیرد. هرچند که از دیدگاه صاحبنظران جهانی نیز بهره خواهیم جست.

مطالب مرتبط :
  1. سن مناسب آموزش فلسفه به کودکان/ روش بومی برای آموزش نداریم
  2. روشهای ترویج مفاهیم قرآنی در محیط‌های آموزش و پرورش بررسی می شود
  3. سن مناسب برای آموزش فلسفه به کودکان/ روش بومی برای آموزش نداریم
  4. دیالوگ اندیشمندان ما با فرهنگ و تمدن غربی است و نه فرهنگ بومی/ "کپی پیست" کننده شده‌ایم
  5. زمینه های پرورش نسل منتقد و قانونگرا/ سیستم آموزش و پرورش ما از فقدان آزادی رنج می‌برد

پارک علم و فناوری قم

zohur