۶ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، بر اساس نهج البلاغه، حضرت علی (ع) درباره آیه شریفه “رجال لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله” بیانی دارد که در آن خصوصیات اهل ذکر و رجال الهی را که در آیه شریفه مذکور آمده، مورد اشاره قرار می دهد و می فرماید: وأن للذکرلاهلا أخذوه من الدنیا بدلا قلم تشغلهم تجارة و لابیع عنه؛ برای ذکر و یاد خدا، اهلی است که عوض دنیا و روی آوردن به آن، یاد خدا را اخذ نموده و به یاد او پرداخته اند و چنان به ذکر او روی آورده اند که تجارت و خرید و داد و ستدهای دنیا آنان را مشغول نمی کند و از یاد خدا باز نمی دارد.


سپس حضرت به بیان پاره ای از اوصاف اهل ذکر پرداخته و بعد از آن به بعضی کمالات وجودی آنان اشاره می فرماید. یعنی موضوع ارتفاع حجب و مکشوف شدن عوالم غیب از برای آنان را با وضوح کامل، و در عین حال توام با اشارتها و نکته ها توضیح می فرماید.


به نظر می آید که با دقت و تامل عمیق و با تدبر در جملات و تعبیرات این بیان هیچگونه شبهه ای در این مسئله بقی نمی ماند که عده ای از انسانها در همین زندگانی دنیوی عوالم برزخ و یا عوالم بالاتر از آنها را سیر نموده و می گذرند و آنچه برای عامه مردم بعد از مرگ و در حشر و مواقف آن پیش خواهد آمد برای آنان در همین دنیا پیش می آید، و عوالمی را که دیگران بعد از مرگ و در قیامت طی می کنند اینها قبل ازمرگ و قبل از قیامت طی نموده و در عوالم قرب قرار می گیرند و در نتیجه، این عده بعد از مرگ و انتقال از دنیا در همان عالمی قرار می گیرند که در دنیا در آن بودند و وضع آنان غیر از وضع عامه مردم است.


حال در بیان آن حضرت دقت می کنیم. ایشان می فرماید؛ فکانما قطعوا الدنیا الی الاخرةو هم فیها فشاهدوا ماوراء ذلک، فکانما اطلعوا غیوب أهل البرزخ فی طول الاقال فیه،و حققت القیامة علیهم عداتها، فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا حتی کانهم یرون ما لایری الناس، و یسمعون مالا یسمعون؛ اهل ذکر و رجال الهی در مقام و منزلتی هستند که گویی دنیا را به آخر رسانیده و پشت سر گذاشته اند و وارد آخرت شده و درآنجا می باشند و آنچه را که درآنجا است می بینند. پس مثل اینکه به حقایق پنهان و محجوب برزخ در طول اقامت خود در آن اطلاع حاصل کرده اند و قیامت وعده های خود را برای آنان تحقق بخشیده است. پس برای اهل دنیا ازآنچه می بینند پرده برداشته و خبر می دهند،به نحوی که همانا آنان می بینند چیزی را که مردم نمی بینند و می شنوند چیزی را که مردم نمی شنوند.


تعبیراتی که در این بیان وجود دارد، تعبیرات به خصوصی است. از تعبیر”فکانما”همان نکته ای که قبلا به آن اشاره شد استفاده می شود. از جمله “اطّلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامة فیه” با وضوح کامل این حقیقت بر می آید که آنان به غیوب اهل برزخ و به مسائل پوشیده برزخیان اطلاع و آگاهی کامل دارند، آن هم به نحوی که گویا در بزرخ مدتها اقامت داشته و در آن سیر می نموده اند و علاوه بر این، از این جمله می توان این حقیقت را هم استفاده نمود که آنان برزخ را سیر نموده و پشت سر گذاشته و ازآن گذشته اند.


از جمله “و حققت القیامة علیهم عداتها” این چنین استفاده می شود که قیامت و عده های خود را برای آنان پیش آورده و تحقق بخشیده و ارائه نموده است. از تعبیر”حتی کانهم یرون ما لایری الناس و یسمعون ما لایسمعون” به خوبی بر می آید که آنان گویی می بینند و می شنوند آنچه را که عامه مردم آن را نمی بینند و نمی شنوند؛ أو من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. (آیه ۱۲۲ سوره انعام)


نتیجه اینکه از این بیان هم با کمال وضوح مسئله گذر از برازخ در دنیا برای عده ای از انسانها که اهل ذکر و رجال الهی هستند استفاده می شود. اینکه مسئله گذر از برازخ در دنیا از این بیان استفاده می شود به جهت این است کع بحث در اصل در همین موضوع است.و الا از متن این بیان این حقیقت استفاده می گردد که اینها نه تنها برازخ را در دنیا سیر کرده اند بلکه حشر و مواقف آن را نیز در همین زندگی دنیوی دیده اند. زیرا که می فرماید؛ وحقّقت القیامةعلیهم عداتها.


   

مطالب مرتبط :
  1. عالم برزخ از دید قرآن/ انسان قدرت درک سختی برزخ را ندارد
  2. اثبات معلولیت عالم/ تعابیر والای امام علی(ع) درباره خداوند
  3. چند نکته جالب درباره امام زمان(عج)
  4. ناتوانی انسان از فهم عوالم اخروی/ تعبیر مخصوص قرآن درباره درک برزخ و قیامت
  5. هشدار مجمع جهانی اهل بیت(ع)در پی شهادت فجیع عالم شیعی/ فهرستی برای ترور رهبران شیعه مصر تهیه شده است

پارک علم و فناوری قم

zohur