۲۳ دی ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش فلسفه دین معاصر صبح دوشنبه ۲۳ دی ماه با حضور تعدادی از اساتید داخلی و خارجی به مدت ۲ روز کار خود را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد.


دکتر مسعود امید استاد فلسفه دانشگاه تبریز طی سخنانی در نشست مسئله “شرّ” این همایش به طرح و سنجش نظریه دیگری در باب تنگنای شر با عنوان نظریه بخشش اشاره کرد، گفت: تنگنای شرّ یکی از مسائل مهم در فلسفه دین معاصر است، این مسئله هنوز تازگی و نفوذ خود را در میان فلسفی اندیشان حفظ کرده است. تقریر صورت کلی این تنگنا بدین ترتیب است که در این جهان حوادثی خارج از اختیار انسان و یا در محدوده اختیار دیگر آدمیان رخ می دهد که بسیار ناخوشایند، تلخ، همراه با آزردگی و حس ناروایی است که از این حوادث با عنوان شرور طبیعی (زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی) و اخلاقی(جنگ و تخاصمات و دیگر بلایای عمومی و خصوصی غیر اخلاقی) نام می برند.


وی افزود: این چنین رویدادهایی هنگامی به سطح دشواری اکید می رسند که در مورد منشاء جهان و مبداء عالم و آدم، قائل به دانایی مطلق و توانایی مطلق و خیرخواهی مطلق باشیم. در مورد حل تنگنای مذکور نظریات متعدد و متنوعی با عنایت به رویکردهای مختلف ارائه شده است که در اینجا درصدد آن هستیم تا ایده یا نظریه دیگری را برای برون رفت از تنگنای مذکور مورد بررسی قرار دهیم.


دکتر امید تصریح کرد: از این تنگنا نخست به “مشکل بودن” و نه “مسئله بودن” تنگنای شر اذعان شده است سپس با تفکیک انواع رویکردهای شناختاری مانند رویکرد متافیزیکی از رویکردهای غیر شناختاری از قبیل دینی، عرفانی، وجودی، ذوقی، روانی و …، “رویکرد اخلاقی محض” به عنوان مبنای رفع تنگنای شر انتخاب شده است. شیوه کلی این تحقیق روش تحلیلی در حوزه اخلاق است. به کمک این روش و این رویکرد غیر شناختاری نظر بر این است تا از طریق اخلاق محض و معقولیت اخلاقی و معقولیت اخلاقی به حل و رفع تنگنای شرّ پرداخته شود.


استاد فلسفه دانشگاه تبریز تاکید کرد: این نظریه بر محور “بخشش، عفو و گذشت” به حل و رفع این تنگنا همت گماشته است، این نظریه ناظر به آن است که اگر حتی منشایت شرور متصف به اوج اختیار، دانایی، توانایی، خیرخواهی نیز باشد انسان می تواند با تکیه بر “بخشش” و قدرت و آثار نهفته در آن هم از شرور عبور کند و خود را برهاند و هم سبب ارتقاء اخلاقی خود گردد. نظریه بخشش بدون نیاز به هیچ مبنای متافیزیکی و … تنها نیازمند “خواست اخلاق” یا “اراده معطوف به اخلاق” ازطرف فرد است.

مطالب مرتبط :
  1. قضاوت در مورد برتری هنجارهای اخلاقی نظریه‌های گوناگون اخلاق امری دشوار است
  2. بررسی نظریه اخلاقی توماس اسکانلون
  3. دوره‌ آموزشی «نظریه‌ اخلاقی کانت» برگزار می شود
  4. جامعه علمی معیار تبدیل نظریه به عمل باید باشد/ زمان کاربست نظریه در جامعه
  5. کدام نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر است/ اهمیت تساهل و احترام به دیدگاههای رقیب

پارک علم و فناوری قم

zohur