۴ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نظام دیداری دارای ساختار زبانی است که در اصطلاح آنرا زبان دیداری می نامیم. هر ساختار زبانی قادر است مفاهیمی را منتقل کند که همین امر سبب برهم کنشی صورتانه و مفهومانه می گردد.


ازجمله نظامهای زبانی که هم دارای وجه کلامی و هم دیداری است، مٌد می باشد. مٌد را می توان رفتار یا فرهنگ پوششی دانست که بر اساس آن روابط انسانها با یکدیگر، با محیط پیرامون و با توجه به موقعیتهای اجتماعی ـ فرهنگی تنظیم می گردد.


با توجه به این نگرش، مٌد یکی از قدرتمندترین نظامهای گفتمانی است، چرا که از طریق این گفتمان، هویت و بودش افراد در قالب کارکردهای نشانه ـ معنایی شکل می گیرد. مٌد نه تنها شکل، نحوه و محتوای حضور کنش گران را تنظیم می نماید، بلکه به جایگاه قدرت و ساختارهای ایدئولوژیکی نیز مرتبط است.


در این میان وظیفه نشانه شناسی مد مطالعه و بررسی کارکردهای متفاوت معنایی گفتمان پوششی و نقش آن در تنظیم سازه های هویتی است و از میان همه پرسشهای موجود، یکی از پرسشهای مهمی که نشانه شناسی مٌد باید به آن پاسخ دهد این است که چگونه مٌد سبب ارتقای سطح حضور، فوریت معنایی و بازتعریف جایگاه من و دیگری می گردد.


از این رو خانه هنرمندان ایران نشست نشانه شناسی مُد را با سخنرانی مرتضی بابک معین، احمد پاکنچی، حمیدرضا شعیری برگزار می کند.


این نشست چهارشنبه ۷ خرداد ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برپا می شود و حضور علاقه مندان نیز بلامانع است.

مطالب مرتبط :
  1. نشست باستان- نشانه شناسی برگزار می شود/ بررسی و تشریح نحوه شکل گیری معنا در باستان شناسی
  2. دوره‌ آموزشی نشانه‌شناسی اجتماعی برگزار می شود
  3. نشست نقد و بررسی کتاب «نشانه ـ معناشناسی دیداری» برگزار می شود
  4. باستان- نشانه شناسی برگزار می شود
  5. نشست «مکتب آنال بین جامعه‌شناسی تاریخی و انسان‌شناسی تاریخی» برگزار می‌شود

پارک علم و فناوری قم

zohur