۳ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، آخرین نشست از سلسله نشستهای فلسفی خانه اندیشمندان علوم انسانی با عنوان فراکیشی و پارادوکسی در حافظ و نیچه، کی یرکگور ۶ خردادماه برگزار می شود.


این نشست با حضور رضا سلیمان حشمت، محمدرضا ریخته گران، دکتر محمدجواد صافیان و دکتر حمیدیان برپا می شود.


خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، داخل پارک ورشو قرار دارد.

 

مطالب مرتبط :
  1. نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی بررسی می شود
  2. نشست اخلاق اجتماعی؛ مبانی و پیامدها برگزار می شود/ مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته
  3. دموکراسی سازی در ایران معاصر
  4. کتاب دوجلدی فرهنگ شهر ما نقد و بررسی می شود
  5. نشست رونمایی کتاب "چیستی ترجمه در هرمنوتیک" برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur