۳۱ شهریور ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دومین جلسه‌ عمومی گروه پژوهشی معماری و فرهنگ، با موضوع سه برنهاده در باب معماری، فرهنگ و جامعه با سخنرانی حمید نوحی، استاد پیشکسوت معماری در دانشگاه علم و صنعت امروز ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۷ در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت می شود.


این پژوهشکده که در مرحله اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، با سه گروه تخصصی: تاریخ فرهنگی، فلسفه و فرهنگ و معماری و فرهنگ، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.


نوحی، مدرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری خود را در سال ۱۳۴۸ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اخذ کرده و پس  از اقامتی چند ساله در فرانسه، در رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮﺗﻲ (ﭘﺎرﻳﺲ دوازدﻫﻢ) ﺑﺎ نگارش رﺳـﺎﻟﻪ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ دﻛﺘﺮی «ﺗﺌﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ارﺿﻲ» دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ (D.E.A) گرفته است. وی سپس رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی خود را در رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه ﺳـﻮرﺑﻦ با عنوان «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان» نیمه تمام رها کرده با پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشته است. او بیش از سی سال است که در کنار فعالیت‌های تخصصی معماری، به تدریس در دانشگاه و آموزش دانشجویان مشغول است.


نوحی در این نشست تلاش خواهد کرد تا سه مؤلفه یا برنهاده را در عرصه معماری، فرهنگ و جامعه بسط دهد. سرفصل گفتار وی عبارت است: نظام ترجیحات حسی؛ معماری به مثابه لباس زندگی؛ معماری و تقدیر اجتماعی.  


وی پیش از این مباحثی نظیر: فلسفه معماری ارگانیک، انرژی‌های زیبا، فلسفه و ماهیت هنر و  شکل در معماری را در کتاب «تأملات درباره هنر و معماری» به نگارش درآورده است. شایان ذکر است محتوای جلسات به انضمام ترجمه چند مقاله مرتبط با موضوع نشست در قالب کتابچه‌هایی تخصصی منتشر خواهد شد.


این نشست در میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان کاگر شمالی، کوچه ادوارد براون، پلاک ۱۲ طبقه اول برگزار می شود.


علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۶۶۴۳۵۴۲۳ تماس حاصل کنند.


حضور در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است. 

 

مطالب مرتبط :
  1. نشست «فلسفه فرهنگ؛ خاستگاه ها و افقهای پیش رو» برگزار می شود
  2. نشست بررسی نظریه انحطاط (شکوفایی و زوال تمدن ایران در گذر تاریخ) برگزار می شود
  3. نشست «مواجهه‌ دانش تاریخ و تاریخ فرهنگی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» برگزار می شود
  4. "فلسفه معماری و الگوهای شهرسازی و زیبائی شناسی اسلامی" بررسی شد
  5. نخستین پیش نشست همایش ملی فقه هسته ای برگزار می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur