۲۶ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، نهمین نشست روند (تجربه نگاری تربیتی) با عنوان خودمردم نگاری با حضور میثم مهدیار دوشنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ساعت ۱۷ در مؤسسه اشراق برگزار می شود.


مؤسسه اشراق در خیابان قرنی، بالاتر از خیابان طالقانی، خیابان اراک غربی، خیابان شهریور، خیابان دوم غربی، پلاک ۲ واقع است.


“خلاصه مقاله مهدیار در ذیل می آید:


خودمردم نگاری صورتی از بازاندیشی و نگارش است که تجربه شخصی محققان را مورد پژوهش قرار می دهد و این روایت “خود ـ شرح حال نویسی” را به معنا و فهم گسترده ترِ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متصل می کند.


خودمردم نگاری از مردم نگاری(که یک روش تحقیق کیفی است که در آن محقق از مشاهده مشارکتی و مصاحبه به منظور به دست آوردن یک فهم عمیق تر از فرهنگ گروهی استفاده می کند) متفاوت است.


در خودمردم نگاری تمرکز بر روی تجربیات سابجکتیو و شخصی نویسنده به جای یا در تعامل با زندگی و تجربیات دیگران است.


به عنوان یک نوع نگارش بازاندیشانه خودمردم نگاری به طور گسترده در مطالعات مربوط به تحقیقات آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مطالب مرتبط :
  1. «دانشنامه امام حسین (ع)» مورد بررسی قرار می گیرد
  2. چگونه هویتی خاص می تواند مورد توجه هویتهای دیگر قرار گیرد
  3. پنجمین نشست «نقد تاریخ نگاری ایرانی »برگزار می شود
  4. مبانی، ابعاد و قلمرو اعتدال مورد کاوش قرار گیرد/ نرمش قهرمانانه در فضای اعتدال معنا می یابد
  5. کتاب «پیوست ‌نگاری فرهنگی؛ ابهام زدایی و گفتمان سازی» منتشر شد

پارک علم و فناوری قم

zohur