۲۹ فروردین ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، باستان شناسان از چه روشهایی برای تفسیر آثار و داده های باستانی استفاده می کنند؟ آیا عمل باستان شناسانه در نهایت تبدیل ماده خام و داده ها به روایت است؟ منطق عملکرد روایت و متن به مثابه سازه ای از دالها چه تأثیری می تواند در احکام باستان شناسی داشته باشد؟ چشم اندازهای معطوف به گذشته چگونه شکل می گیرند؟…


سؤالات فوق تنها تعداد معدودی از پرسشهایی است که پاسخ به آنها مستلزم بررسی و تشریح نحوه شکل گیری معنا در باستان شناسی است. از آنجا که بررسی و تشریح شکل گیری معنا معمولا در حوزه نشانه شناسی قرار می گیرد می توان نتیجه گرفت که نشانه شناسی و روشهای تفسیری آن، ثمرات بسیاری برای باستان شناسان خواهد داشت و پاسخ هایی برای بسیاری از پرسش های کلیدی باستان شناسی فراهم خواهد آورد.


بر این اساس و به خاطر اهمیت این موضوع به همت خانه­ هنرمندان ایران نشست باستان- نشانه شناسی با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی، دکتر حمید­رضا شعیری و دکتر حامد وحدتی نسب چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

مطالب مرتبط :
  1. باستان- نشانه شناسی برگزار می شود
  2. نشست نقد و بررسی کتاب «نشانه ـ معناشناسی دیداری» برگزار می شود
  3. دوره‌ آموزشی نشانه‌شناسی اجتماعی برگزار می شود
  4. نشست منطق نمونه گیری در پژوهش­های اجتماعی برگزار می شود
  5. نشست «جامعه شناسی مردم مدار و پژوهشگری به عنوان یک حق انسانی» برگزار می‌ شود

پارک علم و فناوری قم

zohur