۲ آبان ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


اولین نشست «یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ» در سری دوم فعالیت خود، با موضوع «انسان‌شناسی خانه و فضاهای درونی» روز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۳ در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.


در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم مستند «پیدایش» به کارگردانی حمید سهیلی، به نمایش درخواهد آمد. این فیلم، که اولین قسمت از مجموعه ۳۳ قسمتی سهیلی با عنوان «معماری ایرانی» است به آثار معماری پیش از تاریخ کشور می پردازد.


ناصر فکوهی با عنوان «انسان‌شناسی خانه و فضاهای درونی» و منیژه غزنویان با عنوان «خانه و گفتگوی درون و بیرون» در این نشست سخنرانی خواهند نمود.

مطالب مرتبط :
  1. نشست «انسان شناسی تجربه» در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود
  2. نشست بررسی معرفت شناسی فلسفه فیلم و دلالتهای فیلم در حصول آگاهی برگزار می شود
  3. نشست «مکتب آنال بین جامعه‌شناسی تاریخی و انسان‌شناسی تاریخی» برگزار می‌شود
  4. نشست باستان- نشانه شناسی برگزار می شود/ بررسی و تشریح نحوه شکل گیری معنا در باستان شناسی
  5. نشست «جامعه شناسی مردم مدار و پژوهشگری به عنوان یک حق انسانی» برگزار می‌ شود

پارک علم و فناوری قم

zohur