۲۱ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


حجت الاسلام سید محمد  ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه رابطه مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم با وحدت و انسجام ملی کشور چیست گفت: سؤال شما یک جمله علت و معلولی است. انسجام ملی وابسته مستقل و وابسته به مشارکت است نتیجه اینکه اصلاً انسجام ملی از مشارکت ملی پدید می آید. اگر مشارکت بشود یعنی در یک موضوع با دیگران تشریک مساعی داشته باشیم و آن یک موضوع که مورد وفاق همه است همان سبب می شود که انسجام ملی پدید بیاید. بنابراین مشارکت ملی نتیجه مستقیمش انسجام ملی است.


استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد در مورد اینکه مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم چه تأثیری بر قدرت ملی و بین المللی کشور دارد هم تصریح کرد: اوضاع بین المللی در مذاکرات حل اختلاف در مورد مسئله هسته ای یا داماتو یا مسائل دیگر پشتوانه قوی بودن یک دولت را معیار می گیرد. اگر یک دولتی از موضع ملی جای پای مستحکمی داشته باشد بنابراین آن دولتهای طرف گفتگو روی آن اتحاد ملی و قدرت ملی حساب می کنند این جریان در دیوان لاهه در زمان ملی شدن صنعت نفت پیش آمد. حمایت آیت الله کاشانی و توده مردم از مصدق که پشتوانه ملی محسوب می شد سبب موفقیت دکتر مصدق شد.


وی افزود: الان هم قضیه تقریباً همینطور است. مسئله هسته ای یک مسئله ملی شده است ولی راه حل این مسئله در گفتمان بین المللی، آن دولتی می تواند از موضع قدرت حرف بزند که پشتوانه ملی اش قوی باشد. در واقع سخن آن دولت سخن ملتش باشد تا بتواند امتیاز بگیرد. بنابراین مذاکرات پشتوانه ملی می خواهد.


این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی درمورد تأثیر مشارکت بالای مردم در انتخابات پیش رو در امنیت ملی چیست هم اظهار داشت: امنیت ملی معنای دو وجهی دارد یعنی تصمیم به زندگی مسالمت آمیز یعنی همکاری در داخل یک ملت سبب حل مشاجرات می شود. من و شما اگر در مسئله ای وفاق داریم آن بعد دوستی امان پیش می رود و اگر دوستی در یک جامعه گسترش یابد اختلافات پدید نمی آید یا جزیی می شود. این پایه اصل امنیت ملی است. و اما اگر پایه اختلاف عمیق باشد جامعه دوتیرگی و نفاق باشد خود به خود دعوا می شود و بگو نگو پیش می آید و این مسئله امنیت ملی را بر هم می زند. بنابراین امنیت ملی یکی آگاهی و آماده باش نیروهای انتظامی را می خواهد که حافظ امنیت است که آن وظیفه ارگان نظامی است اما آنچه که اختلافات را از بین می برد و جامعه را آرام نگه می دارد آن دوستی ها و رفاقت و عدم مخالفت در جامعه است که نتیجه مشارکت است.


وی در مورد اینکه چه نکات و مسائلی باعث شده که این دوره از انتخابات اهمیت مضاعف ملی و بین المللی داشته باشد هم عنوان کرد: دو عامل درونی و بیرونی سبب شده که این انتخابات از اهمیت مضاعف برخوردار شود. عامل بیرونی منزوی شدن ایران در سیاست بین المللی و ائتلاف قدرتهای بزرگ در مسئله هسته ای علیه ایران است. همچنین زیادشدن تحریمها از طرف غرب. عامل درونی هم دو چیز است یکی عامل داخلی دولت و یکی نیروهای بیرون از دولت است. داخل دولت این است که اعتماد روانی و سیاسی به رئیس دولت از سوی جناح های سیاسی کاهش یافته است که این خودش خیلی مهم است عمدتاً گروه های مختلف از رئیس جمهور گله مند هستند.


این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی در پایان یادآور شد: نیروی بیرون دولت هم تشکیل شده از نیروهای مؤمن به انقلاب که در انتخابات مشارکت دارند، اما بر دولت انتقاد دارند مانند اصلاح طلبان. از طرف دیگر سران زندانی جریان ۸۸ و طرفداران آنها بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که در این دوره حضور می یابند این دو مسئله باعث شده که حساسیت داخلی و بین المللی انتخابات این دوره مضاعف بشود. اگر کاندیدایی بتواند از نیروهای مثبت این دو جریان استفاده کند با همسو کردن منافع ملی و ارجحیت به منافع ملی بر اختلافات فائق آید او پیروز این انتخابات است.

مطالب مرتبط :
  1. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی
  2. مشارکت بالای مردم مسئولیت مسئولین را سنگین تر می کند
  3. مشارکت در انتخابات مانع طمع بیگانگان به کشور می شود
  4. مشارکت سیاسی و جمهوریت نظام
  5. لزوم مشارکت آگاهانه و همراه با احساس تکلیف/ تشخیص اصلح با خود مردم است

پارک علم و فناوری قم

zohur