۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دکتر سیدعلیرضا واسعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در برنامه شب آسمانی شبکه قرآن و معارف سیما اظهار داشت: تعریف بسیاری از مفاهیم اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و فرهنگ نیز از جمله این موارد است البته تعاریف زیادی برای فرهنگ بر شمرده‌اند و هر روز هم بر این تعریف‌ها افزوده می شود که من یکی از این تعریف‌ها را بیان می کنم اما این تعریف نیز مقیاسی برای تعاریف دیگر نخواهد بود


وی افزود: وقتی سخن از فرهنگ می کنیم عده ای ذهنشان به سمت امور سطحی می رود البته این امور نیز جز فرهنگ هستند اما نمی توان در تعریف فرهنگ تنها به این موضوعات سطحی بسنده کرد بلکه در حقیقت دسته‌ای از بنیادها و بنیان‌ها هستند که فرهنگ را می سازند. فرهنگ مجموعه ای از آداب، سنتها، ارزش و اخلاقیات است که آدمیان با آنها زندگی می کنند و در حقیقت زندگی افراد با این فرهنگ، هویت پیدا خواهد کرد. به همین دلیل است که فرهنگ هر کشور با فرهنگ کشور دیگر متمایز است و این تمایز است که هویت هر فرد را می سازد.


واسعی بیان داشت: فرهنگی که بتواند به خرد انسان پرو بال داده و به حیات انسان معنا و به نگاهش عمق ببخشد آن فرهنگ ماندگار خواهد شد می توان گفت فرهنگی باقی خواهد ماند که نیاز انسان را برطرف و حال انسان را خوب کند. وقتی سخن از فرهنگ ایرانی است باید حداقل سه فرهنگ را مد نظر داشته باشیم در حقیقت هویت ایرانی با این سه فرهنگ است که شکل گرفته است این سه فرهنگ، فرهنگ ایران باستان، فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است که امروزه داخل فرهنگ ما شده است.


وی تأکید کرد: فرهنگ ایران باستان فرهنگی است با پیشینه گسترده و کهن که در حیات اجتماعی امروز ما نقش دارد و این نقش انکارناپذیر خواهد بود، فرهنگ دیگر، فرهنگ بسیار غنی اسلامی است البته فرهنگ ایران باستان نیز فرهنگی بی پایه و سست نیست. فرهنگ سوم که در شکل گیری هویت اشخاص ایرانی نقش دارد فرهنگ غربی است که در سده های اخیر وارد فرهنگ ایرانی شده و نمی توان آن را نادیده گرفت.


وی در رابطه با سه فرهنگی که در شکل گیری هویت ایرانیان نقش داشته اند گفت: متأسفانه بعضی از متصدیان فرهنگی خصوصا عزیزانی که دغدغه مذهبی دارند طوری رفتار می‌کنند که انگار برای فرهنگ ایران باستان هیچ ارزشی قائل نیستند و این در حالی است که باید بپذیریم که چه بخواهیم و چه نخواهیم ما یک ایرانی هستیم با پیشینه کهن خود.


وی اضافه کرد: بعضی افراد مانند باستان‌گراها نیز به مخالفت با فرهنگ دینی می پردازند و این نیز مسلما خطایی بزرگ خواهد بود فرهنگ غربی نیز فرهنگی انکارناپذیر است که نمی توان هرگز آنرا نادیده گرفت و از کنار آن گذر کرد. مسلما در میان سه فرهنگ در شکل گیری هویت ایرانی سهم فرهنگ اسلامی بسیار بیشتر از فرهنگ باستان و سهم فرهنگ باستان نیز بیشتر از فرهنگ غربی است.


وی در رابطه با بحث فرهنگ در جامعه امروز ایرانی گفت: بسیاری از بد فرهنگی‌های جامعه ما زائده نوع مواجه متصدیان فرهنگی و مدعیان فرهنگ با مقوله فرهنگ است و به نظر بنده نیز دغدغه مقام معظم رهبری بیشتر ناظر بر متصدیان و مدعیان فرهنگ است، کسانی که فرهنگ را در ابتدایی ترین امور خلاصه می ‌کنند.


واسعی تصریح کرد: نباید برای دغدغه‌های فرهنگی از رفتارهای سرهنگی استفاده نماییم از طرفی در مقوله فرهنگ باید متخصصین فرهنگی وارد عرصه شوند. نباید گمان کنیم که هر کس که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد به راحتی در مقوله فرهنگ اظهار نظر نماید. ما اگر بخواهیم جامعه‌ای اصلاح شده داشته باشیم باید اشکالات را ببینیم و بگوییم نه اینکه این اشکالات را بپوشانیم تا به خیال خود به این ترتیب باعث ایجاد انسجام در جامعه شویم.

مطالب مرتبط :
  1. ریشه‌های عمیق فرهنگ دینی جامعه ما با میوه‌های فرهنگ بیگانه تهدید می شود/ خانواده نباید مسئولیت فرهنگی خود را به غیر واگذار کند
  2. دخالت دولت در امور فرهنگی نباید به دولتی شدن فرهنگ منجر شود/ دولت موظف به صیانت از فرهنگ غالب مردم است
  3. بودجه قرآنی مصوب تخصیص پیدا نمی کند/ به فرهنگ به عنوان مسأله مبنایی نگاه نمی کنیم 
  4. «روایت و هویت» در مرکز فرهنگی شهر کتاب بررسی می شود
  5. دغدغه فرهنگ، دین و معنویت از دغدغه های اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری باشد

پارک علم و فناوری قم

zohur