۴ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


پروفسور راجر کریسپ استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد و فیلسوف اخلاق معاصر در مورد شرایط و اخلاق مناظره به خبرنگار مهر گفت: در درجه اول باید توجه داشت فکر و اندیشه در خلاً شکل نمی گیرد.


مؤلف “مطلوبیت و اخلاق” تصریح کرد: هر فکر و اندیشه‌ای بیان کننده جهان بینی شخص صاحب اندیشه و تجارب او به شمار می رود. این تجارب مشتمل بر تمام تجارب فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شخص است.


وی در ادامه یادآور شد: بر این اساس طرفین در مناظره به نوعی این تجارب و جهان بینی را بیان و منعکس می کنند. تربیت خانوادگی، تجارب محیطی، آنچه فرد از مطالعات خود دریافته و آنچه مربوط به مباحث اعتقادی شخص است در این مناظرات نمود و عینیت می یابد.


مؤلف “دیدگاه ارسطو درباره نفس” تصریح کرد: وقتی طرفین در یک مناظره شرکت دارند مطابق با فرضهای ذهنی خود بحث و گفتگو می کنند. این فرضها می توانند با روش و شیوه ای منطقی یا غیر منطقی مورد دفاع واقع شوند.


وی تأکید کرد: ذهنی که انتقادی تربیت شده و “منطق” ابزار تحلیل و استدلالش بوده در مواجهه با فرضهای بدیع حالت تدافعی به خود نمی گیرد و با جان و دل سخن تازه را می شنود و اگر آنرا مستدل یافت از آن استقبال می کند.


این فیلسوف اخلاق در ادامه تصریح کرد: فردی که دارای ذهن انتقادی است می آموزد که منصف باشد و اگر موضوعی با نظام فکری او در یک راستا نیست و همخوانی ندارد در مقابل آن موضع دفاعی نمی گیرد.


استاد دانشگاه آکسفورد در پایان تأکید کرد: برای ذهن انتقادی آنچه اهمیت دارد استدلال بیان شده و منطق گفتار است. چنین ذهنی از پیش داوری و قضاوت عجولانه پرهیز می کند.

مطالب مرتبط :
  1. مناظره نشان‌دهنده منطق گفتار مناظره‌کنندگان است/ تجلی تربیت فردی در مناظره

پارک علم و فناوری قم

zohur