۷ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، ششمین مقاله شفاهی رحیم‌پور ازغدی به بررسی مبانی معرفتی و زیرساخت‌های “اندیشه سیاسی و اجتماعی”، اختصاص یافته و تفاوت اندیشه سیاسی اسلام و غرب و تعارض چشم‌اندازها را از معرفت‌شناسی تا اخلاق و حقوق و سپس سیاست و علوم اجتماعی، مرور کرده و کلیشه‌سازی‌های پیشینی از قبیل “سنّتی” و “مدرن” را جامع و مانع ندانسته و برخی دو‌قطبی‌های نادرست را از این دو منظر به بحث گذارده است از قبیل: “دو قطبی طبیعت یا ماوراء طبیعت” ؟ دنیا یا آخرت؟ کرامت انسان یا عظمت خداوند؟ قداست یا عقلانیت؟ برون‌گرایی یا درون‌گرایی؟ آزادی یا مسئولیت؟ فرد یا جامعه؟ حق یا تکلیف؟ پیشرفت یا ثبات؟ حقیقت یا نسبیّت؟ سود یا ارزش؟ لذّت یا کمال؟ مصلحت یا حقیقت؟ منافع یا فضایل؟ حق‌ا… یا حق‌الناس؟ نفسانیت یا شریعت؟ قانون خدا یا رأی مردم؟ تقوی یا تمدّن؟ عدالت یا توسعه؟ تقدیر یا اختیار؟ وحدت یا مدارا؟ مطلق‌اندیشی یا نسبیت‌انگاری؟ قانون یا آزادی؟ و …


همچنین به تفصیل به نسبت “عقل و نقل”،” عقل و دین”، “علم و دین”، در فرهنگ اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ غرب پرداخته و تعامل “علوم عقلی” و “علوم نقلی” به عنوان مجاری درک حقیقت و ملاک خطا در هر یک، مفهوم حجّیت “عقل و نقل”، خطاپذیری در “عقل و نقل”، واضع یا کاشف بودن “عقل”، مفهوم “عقلانی بودنِ” دین و “دینی‌بودنِ” عقل و … از منظر متفکران اسلامی، مورد تحلیل قرار گرفته است.


این پرسش‌ها ناظر به، زیرساختهایی است که محورهای اصلی برای تبیین مفاهیم سیاسی و مشروعیت “انتخابات” از منظر مردم‌سالاری اسلامی و تفاوت آن با دمکراسی لائیک به شمار می‌رود.


هفته‌نامة صوتی شماره ( ۶ )  روی سایت Rahimpour.ir در دسترس قرار دارد.علاقمندان می توانند جهت ذخیره این مقاله از پیوند(لینک) http://dl.nahad.ir/hoze/rahimpour/haftenameh%20soati%206-.mp3 استفاده کنند.

مطالب مرتبط :
  1. جلد دوم «آسیب شناسی جریانهای تفسیری» منتشر شد
  2. «خبر» منتشر شد/ مفهوم شناسی و اهمیت خبر در حوزه ارتباطات
  3. فراخوان مقاله دومین همایش اعجاز قرآن کریم
  4. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  5. تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری

پارک علم و فناوری قم

zohur