۱ شهریور ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


نشست اندیشه های راهبردی با شرکت گروهی از محققان و صاحب نظران مربوط، در محضر رهبر انقلاب اسلامی در آبانماه ۱۳۹۱ برگزار شده بود که مجموعه مقالات نشست به همراه بیانات رهبر معظم انقلاب و سخنان دبیر نشست پس از ویرایش و تصحیحات لازم به استادان، محققان و اندیشمندان دانشگاه ها و حوزه های علمیه ارائه گردیده است. مطلع کتاب مزین به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در نشست ایراد فرمودند. همچنین سخنان دبیر نشست در ادامه درج شده است.


مقالات کتاب در ۶ محور ارائه شده است که در جلددوم ۴ محور “آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی در نظریه و عمل”، “ضمانت های تحقق آزادی در نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهت تحقق آزادی در ایران و جهان”، “آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” و “ارزیابی تحقق آزادی در غرب از دو منظر نظام اسلامی و نظام دموکراسی لیبرال” گنجانده شده است.


مدل فرهنگی ایران در سایه دموکراسی اسلامی: راه حلی جهانی جهت آزادی از چالشهای اجتماعی در جوامع چند فرهنگی نوشته مطلب آذری، “آزادی، رقابت، شایستگی و شایسته سالاری” نوشته سید حسین ابطحی، “نظریه، الگو و راهبرد گسترش آزادی در نظام اسلامی” نوشته علی رضا پیروز مند، “آزادی و مسئله ما” نوشته علی ذوعلم، “مهندسی آزادی سیاسی متعالی در نگاه، نظریه و نظام جمهوری اسلامی در چشم انداز توسعه متعالی فراز آینده و در چالش ارتقای کارآمدی فرارو” نوشته علی رضا صدرا، “گفتمان تعاملی آزادی در جمهوری اسلامی ایران” نوشته عبدالحسین پور فرد، “کاربرد مدل سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت در تبیین آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی” نوشته مهدی عظیم مزرجی، “شاخص های آزادی در اندیشه اسلامی” نوشته علی غضنفری، “اخلاق و آزادی” نوشته نجمه کیخا، “دموکراسی، دیکتاتوری و کارکرد اقتصادی” نوشته نادر مهرگان، “آزادی سیاسی در قرآن” نوشته منصور میر احمدی از جمله مقالات محور سوم به شمار می روند.


ضمانت تحقق آزادی در نظام اسلامی نوشته محمد حسین پژوهنده، بازخوانی مؤلفه های تحقق آزادی در نظام اسلامی با رویکردی بر کلام علوی و آیات وحی  نوشته فاطمه سلطان محمدی، آزادی و اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی نوشته سید جلال دهقانی فیروز آبادی، مقالات محور چهارم را تشکیل می دهند.


  


آزادی در الگوی اسلامی پیشرفت نوشته محمد حسین ایراندوست، آزادی در الگوی سه گانه اسلام نوشته ابراهیم برزگر، آزادی یکی از مؤلفه های اصلی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته مهرداد راهداری، راهبرد تلفیق آزادی معنوی و اجتماعی نوشته محمد جواد رودگر، چشم اندازهای  قرآنی آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته حسن ستاری ساربانقلی، آزادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فرهنگ آکادمیک نوشته مسعود صدوق، تحلیل آزادی زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته کشتکاران، بررسی آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته راحله منتظر، مفهوم آزادی و نسبت آن با عدالت و پیشرفت در عرصه نظام سازی اسلامی نوشته سیاوش نادری فارسانی، نسبت آزادی با پیشرفت و عدالت نوشته حسن نوروزی، جایگاه آزادی های فردی و اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقالاتی هستند که محور پنجم این کتاب را تشکیل می دهند.


چالش های پارادایمی آزادی در لیبرال دموکراسی نوشته محمد تقی ایمان، آزادی در نظام اسلام و نظام لیبرال دموکراسی از منظر رهبر معظم انقلاب نوشته فردین باقری، سرمایه داری و آزادی: پارادوکس میان ارزش های بنیادین غرب و آزادی واقعی در نظام سرمایه نوشته ابراهیم سوزنچی کاشانی، بررسی اثرات نظریه لیبرالیسم در حوزه خانواده نوشته محدثه معینی فر، آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه های اسلامی نوشته احمد علی یوسفی، مقالاتی هستند که در محور ششم این کتاب درج گردیده اند.

مطالب مرتبط :
  1. انتشار مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی
  2. نشست هیئت آمریکایی و ایرانی درباره بحثهای آخرالزمانی و نجات پس از مرگ از دید اسلام و مسیحیت
  3. نشست جایگاه زن در اندیشه و عمل امام موسی صدر برگزار می شود
  4. نشست «روندهای تغییرات اندیشه در ایران» برگزار می شود
  5. نشست تخصصی مقایسه شاخصه های سبک زندگی اسلامی و غربی/ آیت الله قرهی به نمایشگاه می‌آید

پارک علم و فناوری قم

zohur