مقالات

مقالات استاد مصطفی ملایی( عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و استاد مدیریت دانشگاه های قم)

نقش سازمان های مردم نهاد

نقش خانواده ها در شکل گیری سبک زندگی اسلامی

جامعه دانایی محور در افق۱۴۰۴

خلاقیت_و_نوآوری

توسعه شهر و نوآوری

تاثیرسرمایه اجتماعی

پارک علم و فناوری قم

zohur