۱۴ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، مفهوم”خانواده سالم” همچون” شخصیت سالم”تامل برانگیز است. با شخصیت سالم مفاهیمی همچون سلامت روان تداعی می شود و با خانواده سالم مولفه هایی نظیر پیوندهای محکم میان اعضا، ارتباطات انسانی پویا و بالنده و هدفها و آرمانهای مشترک به ذهن آدمی خطور می کند. اما به راستی خانواده سالم چه ویژگی هایی دارد؟ دادوستدهای فکری و عاطفی اعضای این خانواده چگونه است؟ و آیا امکان تحقق خانواده سالم تا چه اندازه منطقی به نظر می رسد؟


انسان موجودی انتخابگر است و در بیشتر اوقات زندگی دست به انتخاب می زند و لیکن یکی از انتخاب هایی که نتیجه و پیامد آن برای همه عمر ماندگار خواهد بود همسر گزینی است و لذا دقت و دوراندیشی در این گزینش، امری منطقی می نماید. در نگاه اول، معیارهای متنوعی به چشم می خورد که امر انتخاب را قدری دشوار می سازد ولی در نظر گرفتن سه نکته زیر از دشواری مساله می کاهد.


نکته اول اینکه،ملاک مورد نظر پدیده ای گذرا نبوده، بلکه نسبتا پایدار باشد. مثلا عامل زیبایی ابتدا جلب نظر می کند، وحال آنکه به مرور زمان رنگ می بازد در حالی که خصوصیات اخلاقی بستگی به عامل گذشت زمان ندارد و به تدریج احتمال قوت گرفتن آنها نیزهست.


نکته دوم اینکه، ملاک مورد نظر صرفا جنبه بیرونی و ظاهری نداشته باشد، بلکه درونی بوده و ریشه در اعماق وجود انسان داشته باشد. ویژگی های شخصیتی نظیر تدبیر زندگی و خلاقیت و امثال آن، جنبه ذاتی و درونی دارد در حالی که خصوصیتی نظیر تمکن مالی، جنبه عارضی داشته عامل ریشه داری تلقی نمی شود.


نکته سوم اینکه، ملاک مورد نظر به نحوی حافظ ارزشهای انسانی باشد نظیر باورهای دینی و ایمانی که قادر به حراست از زندگی مشترک است. در حالی که همه ملاک ها اینگونه نیستند نظیر جذابیت های ظاهری که به لحاظ موقعیت خاص خود در صورتی که فرد از تسلط نیرومندی برخوردار نباشد وی را مستعد برخی آسیب های اخلاقی می سازد.


تنوع و پیچیدگی معیارها،بعضا پدیده همسر گزینی را با دشواری مواجه می کند با این حال شناخت معیارها و میزان اهمیت آنها تا حدودی از این دشواری می کاهد از این رو به برخی از مهمترین ملاک ها اشاره می کنیم؛


-معیارهای شناختی

موضوعاتی همچون شخصیت فرد، ساختار آن، تیپ شخصیتی مثل درون گرا یا برونگرا بودن صفات شخصیتی متانت، وقار یا رویکردهای شخصیتی مانند مثبت گرا، منفی گرا یا واقع گرا در ازدواج باید مورد بررسی قرار گیرد. معیارهای روان شناختی در مقایسه با برخی ملاک های دیگر، از جنبه پایدارتری برخوردار است.


-معیارهای زیباشناختی

از نگاه عده ای، وجود برخی ویژگی ها نظیر زیبایی و جذابیت در زوجین به و یژه در زن، عامل مهمی در ازدواج تلقی می شود. البته نمی توان تاثیر این عوامل را انکار کرد و لیکن تا چه اندازه باید برای آن اهمیت قائل شد.


بعضی برای زیبایی ظاهری اصالت قائلند و عوامل دیگر را از لحاظ اهمیت در درجه دوم می دانند. در حالی که وجود زیبایی و جذابیت به تنهایی نمی تواند برای تشکیل زندگی کفایت کند. زیرا زندگی مشترک، وظایف مسئولیت ها و به تبع آن دشواری هایی دارد که با تاکید بر زیبایی نمی توان از عهده آنها برآمد، لذا زیبایی و جذابیت برای پیوند زن و مرد نقطه شروع مناسبی است و لیکن شرط کافی محسوب نمی شود و چنانچه در کنار زیبایی ظاهری ویژگی هایی نظیر رفتار مناسب و منش مطلوب وجود نداشته باشد زندگی مشترک حالت کسل کننده پیدا می کند و از شور و جاذبه تهی می شود.


-معیارهای علمی و فرهنگی

عواملی همچون میزان تحصیلات، مدارج علمی، اندوخته های فرهنگی زن و مرد و نیز آشنایی به فناوری و مهارت های جدید و روزآمد به عنوان بخشی از ملاک های ازدواج مورد تامل جوانان قرارمی گیرد. بی شک تناسب تحصیلات عامل مثبت و تاثیرگذاری بر روند تفاهم زوجین محسوب می شود، زیرا انگیزه کافی و فضای فرهنگی، برای ارتباط کلامی و روحی با یکدیگر وجود دارد و این امر می تواند زمینه ساز همگرایی فکری و فرهنگی عمیقتر شود، ولی نباید چنین نتیجه گیری کرد که فقدان این پدیده علت ناسازگاری و عدم تفاهم زوجین تلقی شود، زیرا این نوع عوامل بسته به زمینه فکری و معرفتی زن و مرد، مورد تفسیرقرار می گیرد.


-معیارهای تکوین رشد

مساله سنی زوجین است و اینکه چه سنینی برای ازدواج دختر و پسر مناسب تر بوده و اختلاف آنان از لحاظ سن چه اندازه باید باشد. صاحب نظران غالبا از تعیین محدوده سنی خاصی در این زمینه پرهیز نموده  آن را منوط به تحقق عامل دیگری با عنوان رشد فکری یا بلوغ روانی می دانند، یعنی معتقدند که ابتدا فرد باید به رشد فکری لازم برسد و آنگاه برای تشکیل خانواده اقدام نماید. وجود فاصله سنی حدودا ۳تا ۶ سال نیز طبیعی به نظر می رسد با تاکید بر این مطلب که مرد از لحاظ سنی نسبت به زن ارشد باشد تا مدیریت زندگی را که بر عهده اوست به نحو مطلوبی برعهده گرفته به انجام رساند مدیریت کارآمد و موفق زمانی امکان پذیر است که مرد در طول زندگی از مشورت همفکری و هم اندیشی زن بهره گیرد و خود را از این مهم بی نیاز نداند.

مطالب مرتبط :
  1. سه توصیه مهم برای درک بهتر ماه رمضان/ روزه داری راهی برای رسیدن به خدا
  2. اهداف اساسی تشکیل خانواده/ از تحقق جامعه سالم تا جمال اجتماعی
  3. دینداری در خانواده فقط عبادت نیست بلکه رعایت اخلاق نیز هست
  4. پیشنهاد شهاب مرادی به خانواده های ایرانی/ دختران خود را برای یک روز «خدیجه» بنامید
  5. محبت به خانواده میزان سنجش ایمان/ چگونگی رفتار پیامبر(ص) با خانواده از زبان انس بن مالک

پارک علم و فناوری قم

zohur