۲۷ فروردین ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، یکی از شاخص ترین کسانی که در راه شناخت معنا جد و جهد بسیار نموده و هم در مقام نظر و هم در مقام عمل و کنش انسانی معنا را در محور و کانون پندار و کردار و گفتار خویش قرار داده مولانا جلال الدین محمد بلخی است. او که جویان و پریشان معنا بود با نقب زدن به همه امور هستی آن را طلب می کرد و همگان را بدان دعوت می نمود.


نویسنده در این کتاب کوشیده است ضمن تشریح مختصات و جغرافیای بحث معنای زندگی در جهان معاصر به ایضاح این مسأله و دیدگاه‌های مختلف پیرامون آن بپردازد.


همچنین به تفصیل در اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین بررسی کرده و نشان می‌دهد که او چه تلقی‌ای از معنا و زندگی و معنای زندگی دارد و برای معنابخشی به حیات انسانی چه مطالبی را بیان می کند.


اجزای پراکنده اندیشه‌های مولانا که ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با این بحث دارند را گردآوری کرده و نظریه مولانا را در بحث معنای زندگی تبیین می‌کند.


مولانا علاوه بر اینکه در باب زندگی و معنای آن سخنان ارزشمندی دارد، شخصاً زندگی معنا دار و با شور و نشاطی را تجربه کرده بوده و از هر دو جهت می‌تواند موردتوجه انسان معاصر قرار بگیرد.فهرست مطالب کتاب به این قرار است:


فصل اول-درآمدی به جغرافیای مسأله معنای زندگی


فصل دوم- معنای زندگی در دو دوره حیات مولانا


فصل سوم- معنا از نگاه مولانا


فصل چهارم- زندگی


فصل پنجم- نگاهی کوتاه به «معنا» به مثابه هدف و ارزش


کتاب‌نامه


نمایه اعلام


«مولانا و معنای زندگی» نگاشته مهدی کمپانی زارع از سوی نشر نگاه معاصر در ۱۹۲ صفحه، شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، به بهای ۱۰۰۰۰۰ ریال زمستان سال گذشته منتشر شده است.

مطالب مرتبط :
  1. زندگی ابزاری برای رسیدن به معناست/ بررسی پانزده خطا در باب معنای زندگی 
  2. عقل و نسبت آن با قوه خیال در آرای مولانا بررسی می شود
  3. مسائل روز را با ابداعات فلسفی ملاصدرا به بحث بگذاریم/ سؤالات معنای زندگی را با حکمت متعالیه پاسخ دهیم
  4. دین نباید در آسمان بماند/ سبک زندگی دینی به معنای به زمین آوردن دین از آسمان است
  5. حیات و زندگی انسان بسته به فلسفه است/ دیدگاه های رورتی جامع و فراگیر نیست

پارک علم و فناوری قم

zohur