۲۳ خرداد ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا سرمدی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران در دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در مورد نقش معلم در زمینه سازی ظهور و تحقق جامعه مهدوی به ارائه سخن پرداخت.


وی در ابتدای سخنانش در ارائه مقاله خود با بیان اینکه این مقاله به مطالعه نقش معلم در زمینه سازی برای ظهور و تحقق جامعه عدل مهدوی می پردازد، گفت: رسالت نظام آموزشی با تأکید بر مؤلفه معلم و نقش و رسالت وی در تربیت نسل منتظر و نهایتا ایجاد آمادگی و زمینه و بستر مناسبت در اجتماع و فراتر از آن در جهان برای ظهور حضرت مهدی(عج) را تبیین می کند.


سرمدی افزود: در این مقاله به چهار محور پژوهشی پرداخته شده است: تعریف نقش زمینه ساز ظهور برای معلم، تربیت معلم به عنوان یک منتظر واقعی و مؤثر در زمینه سازی برای ظهور، نقش و وظیفه معلم در تربیت نسل منتظر و شاخصه های معلم زمینه ساز.


این محقق با اشاره به اینکه روش پژوهش در تهیه این مقاله، کیفی ـ توصیفی است، اظهار داشت: با استفاده از شیوه مصاحبه، به جمع آوری داده ها پرداخته شده و به شیوه کیفی، تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل گردیده است. براساس یافته های این پژوهش، معلم باید با ایفای نقش تربیتی و نیز نقش الگویی خویش که مهمترین نقش یک معلم در نظام جمهوری اسلامی ایران است ـ زمینه ساز ظهور حضرت حجت باشد.


وی تأکید کرد: بنابراین متناسب با هدف منظور در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تحقق جامعه عدل مهدوی، باید نقش زمینه ساز ظهور برای معلم تعریف شده، درهمین راستا به انتخاب و سپس تربیت معلم به عنوان معلمی زمینه ساز و منتظر، توجهی ویژه مبذول داشت.


استادیار دانشگاه پیام نور تهران در ادامه سخنانش بیان کرد: ضمن آنکه آموزشهای کوتاه مدت و دوره های ضمن خدمت نمی تواند برای تربیت معلمانی شایسته که بتوانند در تربیت نسل منتظر به بهترین شکل ایفای نقش کنند، کافی باشند. از این رو می طلبد از راهکارهای متفاوتی در این باره و در تعمیق فرهنگ مهدوی بهره گرفته، به تدوین سند راهبردی درباره تعلیم و تربیت مهدوی و تأکید بر اهمیت و ضرورت آن همت گماشت.


وی اذعان کرد: زیرا این نقش معلم زمینه ساز ظهور می تواند بر تحرک و پویایی اجتماع به سمت زمینه سازی و ظهور حضرت حجت مؤثر واقع شده و در سطح جهانی مطرح گردد که این خود شاخصه های یک معلم زمینه ساز نیز مشخص شد.


سرمدی تصریح کرد: معلم مسلمان شیعه ایرانی که خود به عنوان یک منتظر و زمینه ساز تربیت شده می تواند با تربیت نسل منتظر، زمینه ساز ظهور منجی شده، از این رهگذر الگوی تمام معلمان حق جو، عدالت خواه و صلح طلب در سراسر دنیا باشد و به عنوان زمینه سازان ظهور، با تربیت نسل منتظر و با ترویج فرهنگ اسلامی ـ مهدوی در آماده سازی و ایجاد تغییر و تحول در اجتماع مؤثر بوده، ظهور یگانه منجی عالم را تحقق بخشند؛ چرا که رسالت معلمی، فرافردی و جهانی است.


 

مطالب مرتبط :
  1. جامعه زمینه‌ساز ظهور باید نشانه‌هایی از جامعه مهدوی داشته باشد
  2. نقش خانواده در زمینه سازی ظهور بررسی می شود
  3. تقریب مذاهب اسلامی گام مهمی در جهت تحقق وحدت در تمام زمینه هاست/بیانیه پایانی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 
  4. دانشگاه ها و حوزه ها در تعلیل مسائل ضعف دارند/ زمینه های عقلانیت را در جامعه فراهم کنیم
  5. زمینه های خرافات دینی در جامعه/ ذهنیت سازی نسبت به مسائل دینی وظیفه اندیشمندان است

پارک علم و فناوری قم

zohur