معرفی مرکز

تعریف مرکز رشد

مرکزی است با مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی مادی و معنوی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینان پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

v     تامین محل فعالیت علمی و فنی یا تحقیق و توسعه

v     خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

v     خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

v     آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

v     سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور

اهداف مرکز رشد

v     بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

v     ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

v     کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

v     ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

v     بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

v     تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

وظایف مرکز رشد

v     تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

v     ارائه خدمات آموزشی و مشاوره های مورد نیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شده و تجاری سازی آنها

v     نظارت بر روند رشد واحدهای فناور و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

v     نظارت بر فعالیت های واحدهای فناور در تحقق ایده و طرح محوری آنها

v     ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

v     حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

تعریف دوره رشد مقدماتی

   دوره ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده ها و طرح های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های مستقل داده می شود.

تعریف دوره رشد

   دوره ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد می توانند با حمایت مادی و معنوی مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند.

خدمات استقرار

v     فضای اداری

v     آزمایشگاه و کارگاه اختصاصی

v     سالن اجتماعات و اتاق جلسات

v     تجهیزات اداری

v     خدمات اطلاع رسانی

 

پارک علم و فناوری قم

zohur